Den svære overgang fra junior til senior

Daniel I Holstebro laver de nu nye tiltag for at sikre, at unge fiskere som Daniel på billedet forbliver aktive i foreningen, når de bliver seniormedlemmer.

Hvordan klarer man bedst den svære overgang fra junior til ung senior i foreningerne? Erfaringsmæssigt kan det være svært at holde på de nye seniormedlemmer, men i Holstebro, Varde og Odense gør de en indsats for, at det skal lykkes. Læs her, hvordan de griber det an.

I mange foreninger er der en juniorafdeling, hvor man tager sig godt af de unge medlemmer, men når de så fylder 18 år og bliver seniorer, får de ofte svært ved at finde sig til rette i og en del dropper ud af foreningslivet.

Nye initiativer i Holstebro
I Holstebro og Omegns Fiskeriforening (HOF) prøver de nu at gøre overgangen lettere for derved at fastholde nogle af de unge på 18-21 år.

– Juniorlederne har nogle gange oplevet, at juniorer, der som 18-årige overgår til seniormedlem, enten forsvinder ud af foreningen eller ikke mere deltager i foreningslivet. Årsagen har vist sig at være, at overgangen til seniormedlem kan føles voldsom. Aldersspringet fra 18 år og til de øvrige seniormedlemmer på en klubaften kan være en stor barriere, fortæller Gunnar Pedersen, der er formand for HOF. Han fortsætter:

– På juniorledernes forslag har bestyrelsen som et forsøg vedtaget en ordning, hvor man som seniormedlem mellem 18 og 21 år fortsat må deltage i juniorafdelingen på lige fod med de andre, hvis man ønsker det. Man er opmærksom på, at i juniorafdelingen bliver aldersforskellen også stor, så der er opstillet nogle forventninger og krav. For eksempel forventer man, at man giver en hånd med i arbejdet, selv om man ikke skal fungere som instruktør.

Mulighed for at spotte nye instruktøremner
Gunnar Pedersen fortæller også, at man er opmærksom på, at der ikke opstår en seniorafdeling i juniorafdelingen, selv om de ældste naturligt nok har mere til fælles end de yngste.

Ordningen forventes at have den fordel, at juniorlederne kan kigge eventuelle instruktøremner ud blandt andet med henblik på deltagelse i Danmarks Sportsfiskerforbunds Fiskeakademiet, hvor deltagergrænsen er hævet til 21 år.

Odense følger trop
I Odense Sportsfisker Klub har juniorlederne allerede hørt om initiativerne i Holstebro, og juniorleder Mike Birch fortæller, at de vil iværksætte de samme tiltag i Odense.

Reduceret pris og fiskenetværk
I Varde Sportsfiskerforening har de også arbejdet med at mildne overgangen fra junior til senior. Juniorleder Martin Bruun Kristensen fortæller:

– Vi har et ungdomsmedlemsskab for 18-25 årige til reduceret pris i Varde Sportsfiskerforening. Desuden har udarbejdede jeg for nogle år siden en "Vision & Målsætning for Varde Sportsfiskerforening" sammen med daværende formand Jørgen Bohnensach. I denne er beskrevet, hvilke regler vi har for juniorarbejde, hvor krydsfladerne mødes.

– Desuden er facebookgruppen "Overspringerne anno 2008" tænkt som et fiskenetværk for unge lystfiskere, og her er fyldt med tidligere juniorer i alderen 25-30 år, slutter Martin.