Tips til havørred på vinterkysten - del 2

20160131 132404

Det er nu, du har chancen for at fange en flot, blank overspringer ude på kysten! Men hvad skal der til for at få de eftertragtede blankfisk til at hugge i vinterkulden? Vi har spurgt otte dygtige kystfiskere jævnt fordelt over hele landet, hvordan de griber det an. Her kan du møde de sidste fire i denne todelte artikel.

Mange havørreder er nu trukket op i vandløbene for at gyde, men der er stadig fisk tilbage ved kysterne. Mange af dem er mindre fisk, der trak ud af vandløbene i foråret og nu nærmer sig mindstemålet og så er der overspringerne. Altså de fisk, der har sprunget gydningen over og er blevet i havet.

Overspringerne er flotte, stålblanke ørreder med løse skæl. De er i super kondition og selvom de indtager mindre føde i de kolde måneder, kan du stadig under de rette betingelser være heldig at fange en af dem.

Vi har fået otte dygtige kystfiskere fra hele landet til at komme med deres bud på, hvordan du kan få held med dit vinterfiskeri ved kysten. Sidste lørdag kunne du læse, hvad de første fire anbefalede, og her kommer så rådene fra de sidste fire.

Chris Gregers Halling

Kalenderen siger vinter og under vandet overflade ændrer havørreden adfærd. Hvis du som kystfisker gør det samme, så går du en fantastisk periode i møde nu.

Find ørredernes vinterlogi
Vandet bliver hurtigt og pludseligt koldt. Dagens længde aftager, og de kolde og lange nætter påvirker hurtigt vandtemperaturen. De blanke havørreder, der endnu er på de åbne kyster, vender nu snuden mod vinterlogiet.

Vinterferien tilbringes af havørreden ofte i fjordenes og vigenes lave og mere brakke vand. Lad dig ikke snyde af de ofte manglende vandplanter eller den sumpede og tilsyneladende døde bund. Hvis stranden ligner en søbred fuld at siv. Hvis du synker i til midt på underbenene, og der er 20 meter imellem tangplanterne, så er du helt sikkert det rigtige sted.

Chris Gregers Halling

Bosiddende i Aarup

Foretrukken kystfiskevand: Fyn

Formand for Vandpleje Fyn

 

Start på det lave vand
Jeg starter altid vinterfiskeriet på det helt lave vand. Oftest står jeg ikke i vand til knæene, inden jeg tager de første kast. Vinterørreder elsker det lave vand og fouragerer ofte på en dybde, der dårligt kan skjule dem.

Mange fisk fanger jeg helt inde i sivkanterne. Lige der hvor vand bliver til land. Det vil sige, at jeg vader ud i vandet og fisker ind imod kysten. Ofte er disse sivkanter underskåret og altså en anelse dybere vand, end man finder blot få meter længere ude. En slags smalt badekar under land.

Polar Magnus fungerer bare
Jeg er ikke særlig eksperimenterende med mine agn valg om vinteren. Fluen Polar Magnus sidder på forfanget vel 95% af min fisketid i december til slut februar. Man skal ikke ændre på noget, der fungerer virkelig godt, og jeg har til dato ikke fundet noget, der fungerer bedre end denne flue.

Jeg fisker fluen hurtigt. Det er nødvendigt på det helt lave vand. Ofte tager jeg den ind i korte hurtige træk eller indtager den med god jævn fart med begge hænder.

Fisk i flok
Finder man fiskene om vinteren, kan man løbe ind i noget af det vildeste fiskeri, man oplever igennem hele året. Havørreder går ofte i flok i denne tid og holder sig ofte i de samme områder.

Det er vigtig ikke at lade begejstringen løbe af med sig, hvis man støder ind i de nogle gange anseelige flokke af hugvillige havørreder. Giv dem en pause, selv om du lige har mærket dem flere kast i træk. Det maksimerer dine chancer for at fastholde dem i området, du fisker i over en lang periode.

DSC 1699 Chris fisker gerne i bugter og vige med lavt vand.
IMG 5512 Han tager ofte fluen ind med jævn hurtig fart.
Magnus Der sidder næsten altid en Polar Magnus for enden af forfanget.

Trofæfisk og nedgængere
Imellem blankfiskene kommer der helt uundgåeligt nogle nedgængere i disse områder om vinteren også. Ofte ganske store fisk, som selvfølgelig mangler tyngde i kroppen for at kunne betegnes som trofæfisk. Man fisker selvfølgelig ikke målrettet efter disse, men undgås kan de ikke i inderfjordene og bunden af vigene hen på vinteren.

Mange jagter trofæ-overspringeren på de åbne kyster om vinteren. Får man den, er den en flidspræmie efter hårdt arbejde. En fisk man kan være rigtig stolt af.

Visuel spænding i det lave vand
Men jeg tilbringer hellere hele min vinter i fjordene eller vigene. Fiskeriet på det helt lave vand er ustyrligt spændende, når en god bølge rejser sig bag fluen på måske 35 cm dybt vand. Den visuelle effekt af en flot havørred, der kommer efter fluen på helt lavt og spritklart vand, er noget man husker længe efter, fiskedagen er slut, og en flot blank vinterhavørred med et nærmest pink skær ned langs kroppen, den kan man være stolt af, uanset hvor man fanger den.

Lars Olsen

Vinterfiskeriet efter havørred er absolut mit foretrukne fiskeri. Man skal godt nok slide mere for at fange fiskene, men når det sker, bliver man tit belønnet med den store, blanke overspringer.

Jeg fisker med spinnestang, men om vinteren gælder det om at fiske spin de samme steder, som fluefiskerne forsøger sig. Det vil sige inde på lavt vand i de mørke bælter helt tæt på kysten.

Lars Olsen

Bosiddende i Slagelse

Admin på Facebookgruppen Havørredfiskeri i Danmark

Ambassadør for Sportex Danmark.

 

Godt i dag – skidt i morgen
Jeg fisker mest på yderkysterne på Vestsjælland, indtil det bliver meget koldt. Sker det, søger jeg ind i fjordområderne eller til Østersøkysterne. Jeg oplever tit det bedste fiskeri, når det skifter fra koldt til varmere vejr, og generelt er det bedst, når luften er varmere end vandet.

Fiskeriet kan skifte meget fra dag til dag, og der skal tit gøres en indsats for at finde fiskene. Mit motto er derfor: Godt i dag – skidt i morgen.

Bombarda og flue på stille dage
På stille dage vælger jeg tit at fiske med bombarda og flue. Fluen er som regel en Kobberbasse eller en svag pink eller laksefarvet flue. Jeg kaster hen langs med land og affisker det lave vand.

Affisk med wobler
Mange gange handler det om at opsøge fiskene og få affisket en masse vand. Til det bruger jeg woblere på 11-14 gram i slim udgave. Mine foretrukne farver er sort/kobber og pink/hvid. Jeg fisker med højtløftet stangspids, så jeg kan fiske wobleren langsomt hen over det lave vand.

Jeg kaster langs med kysten og fisker hvor der er mørk bund helt ind til land. Gerne ved højvande. Det gælder om at finde fiskene, der tit trækker rundt i flok. Når jeg har fundet dem og har fået nogle stykker, skal der tit skiftes wobler eller blink, for at få dem til at hugge igen.

Bruger blink, når der er gang i vandet
Når der er gang i vandet, har jeg tit det bedste fiskeri. Så fisker jeg mest med små rotations-blink som for eksempel Sillingen. Nogle gange er der brug for de små og tykke, som går dybere i vandet. Andre gang smalle og flade blink, som går højere.

Lars Olsen fanger også store fisk, når han fisker tæt på land om vinteren.
Lars Olsen fanger også store fisk, når han fisker tæt på land om vinteren.

Lars Juel Hansen

Bosiddende ved Holbæk

Foretrukken kystfiskevand: Isefjorden, Nordkysten og Vestsjælland

Forbundsinstrutør og fiskeguide

Blogger på Seatrout4you.com

 

 

Lars Juel Hansen

Ved vinterfiskeriet skal du bevæge dig hurtigt, når du fisker, og affisk gerne lange strækninger. Det gælder nemlig om at finde fiskene.

Husk at affiske på langs af kysten, inden du vader ud. Fiskene kan nemlig stå helt tæt på land.

Skift fiskeplads, hvis der ikke sker noget i løbet af 1-1½ time, og søg efter pladser, hvor vind og bølger skaber uro i vandet.

Invester noget tid på at lære fiskepladserne godt at kende, og læg mærke til, hvordan andre lystfiskere affisker pladsen.

Hold øje med vandet så du spotter fisk, der viser sig i overfladen.

Mine foretrukne agn i vinterperioden er kystfluerne Kobberbassen og Guldbassen.

Martin Nielsen

Jeg fisker stort set kun med flue på kysten, og det har selvfølgelig betydning for, hvor jeg vælger at tage hen. Her er tre gode pladser, som egner sig fint til kystflue.

Martin Nielsen

Bosiddende på Bornholm.

Foretrukken kystfiskevand: Bornholm.

Formand for Fluefiskerne Bornholm.

Indehaver af Øens Fluebinding i Rønne.

 

Tre gode pladser
Pissebækken: Den lille bæk løber ud på vestkysten lidt nord for Vang. Her er rullesten, blæretang og dybt vand helt ind til land, så ørrederne går helt kystnært. Der er ikke fredning ved bækken, og i den kolde tid kan det ferske vand tiltrække fisk til området.

Skansen: Ved Skansen lidt syd for Nexø kan du også finde fisk tæt på land. Det er dog også en velbesøgt plads, så du bliver sjældent alene.

Lufthavnen: Der er mere plads på kysten ud for lufthavnen på sydkysten. Det er en fin strækning, der er en blanding af de elementer, der er karakteristiske for både nord- og sydkysten.

For alle tre pladser gælder, at de fisker godt ved sydvestenvind på 4-6 meter i sekundet. Der må gerne være lidt gang i vandet.

Tre favoritfluer
Jeg har tre favoritfluer, som fint dækker det meste af mit fiskeri. Det er Omøbørsten, Polar Magnus og Kobberbassen. Den sidste ikke mindst, fordi tanglopper er et vigtigt fødeemne for havørrederne i det kolde vintervand.

Mine fluer er som regel vægtbelastede, og jeg fisker dem hurtigt gennem vandet med en flydeline. Jeg bruger kun intermediat-line, når der er lidt større bølger på vandet.
Mit forfang er 1½ gange stanglængden, og om vinteren går jeg med en spids på 0,28. Der er jo chance for virkelig grove fisk. Jeg bruger almindelig nylon, der synker fint ved den lave saltholdighed.

Blink og woblere
Går du i stedet med spinnestangen, kan du med fordel fiske med lette blink og woblere, der kan affiske det kystnære vand mellem stenene.

Tre gode bud er Salty, Nordingen og Storm Lure. Alle på 10-15 gram.
I hårdt vejr skal der tungere ting på som for eksempel Bornholmerpilen.