Pladsguide: Gedder i koldt strømvand

Martin Martin Harregaard med fluefisket vintergedde fra Suså ved Næstved.

I vintermånederne frem mod fredningen har du god chance for at finde hugvillige gedder i de nederste partier af flere vandløb og i kanaler med svag strøm. Her er nogle bud på, hvor du kan kaste din wobler eller svinge din fluestang.

Hvor åen breder sig ud, og strømmen bliver svagere på de nederste dele af vandløbet, har du gode chancer for at finde gedder her i de næste måneder frem mod fredningen den 1. april. Det samme gælder i flere anlagte kanaler, der strømmer langsomt afsted.

Mens geddefiskeriet på søerne ofte kræver båd og affiskning af store områder, så dækker et almindeligt kast med spinne- eller fluestangen nemt fiskevandet i åer og kanaler, og ikke mindst fluefiskeriet kan være rigtig spændende.

Her er nogle bud på, hvor du kan tage hen, hvis du vil friste nogle af de grønne bæster.

Lammefjordskanalerne
Kanalerne langs den inddæmmede Lammefjord er kendt som et godt karpevand, men især den sydlige kanal er også et fint geddevand. Her kan du fiske fra nordsiden og gå langs volden. På sydsiden er der kantbevoksning med siv og rørskov, og det er ikke mindst langs denne kant, at du skal finde gedderne.

Det er Odsherred Sportsfiskerforening, der har fiskeretten ved kanalerne. Hvis du ikke er medlem, kan du købe dagkort her.

Thomas2 Thomas Hjemsted fisker jævnligt gedder i sydkanalen.
Thomas1 Thomas foretrækker at fluestangen, når han fisker ved kanalen.
Thomas3 Han finder tit gedderne ovre langs rørskoven ved modsatte bred.

Sønder Parallelkanal
I Vestjylland er der også mulighed for fint kanalfiskeri efter gedder. Du kan nemlig fiske i Sønder Parallelkanal i Skjern Ådal. Det drejer sig især om nordsiden af kanalen mellem Skjern og Tarm på strækningen mellem Skænken Sø og Skjern Å, samt åstrækningen fra udløbet fra Hestholm Sø og Ganer Å - vest for Skjernåvej - frem til udløbet i Skjern Å.

Strækningerne  hører under Naturstyrelsen, og fiskeriet kræver kun det statslige fisketegn. Læs mere om mulighederne her.

Susåen
Sjællands største å strømmer langsomt gennem engene på den sidste del ned mod Næstved, og her er fine chancer for at fange gedder på både flue og spin.

De bedste muligheder for at fiske i åen får man gennem medlemskab af Sportsfiskerforeningen Fladså, men der er også mulighed for at købe dagkort til strækket ved Herlufsholm. Det sker ved Slusehuset.

Christina1 Flere strækninger af Susåen egner sig fint til geddefluefiskeri. Foto: Martin Harregaard.
Christina2 Christina Harregaard har et godt tag på Susåens gedder. Foto: Martin Harregaard.
Susåen Susåen strømmer roligt afsted og er let tilgængelig. Foto: Martin Harregaard.

Gudenåen og Nørreå
Danmarks længste vandløb byder på chancen for gedder i grov størrelse. Det gælder ikke mindst på Bjerringbro Sportsfiskerforenings fiskevand ved åen. Fiskeriet er kun for medlemmer i månederne frem til fredningen den 1. april.

Længere nedstrøms ved Randers er der også fint geddefiskeri, men det er svært tilgængelig fra bredden, mens der er gode muligheder fra fx pontonbåd.

Lidt inden Randers løber Nørreå ud i Gudenåen. Fra Fladbro og ned til sammenløbet er der frit fiskeri, der kun kræver det statslige fisketegn.