Svingende laksefiskeri ved Gaula

michael b.jpg Michael Boesader fra Hamborg har fisket i Gaula i de to første uger efter premieren. Det har givet ham fire laks. Den mindste på 8.8 kg fangede han den 11. juni på Evjen-valdet.

De første to uger har budt på store udsving i laksefiskeriet ved Gaulaelven, som hvert år besøges af mange danske lystfiskere. Vi har fulgt nogle af de lystfiskere, der har deltaget i premiereugerne. Læs her om deres oplevelser.

Glimrende start
Rino Hansen fra Frederiksværk og Tom Olsen fra Snekkersten har gennem en længere årrække fisket i Gaula i Norge i uge 24. Det er altid tæt på premieren den 1. juni, og det betyder, at der er chancer for at fange de flotte nystegne laks, som ofte ligger med en vægt på 8-12 kg, og med chance for endnu større fisk.

Årets tur fik da også en glimrende start, for allerede efter to timer blev der råbt ”laks”. Det var Rino Hansen, der havde kroget en laks på Evjen-valdet, og lidt senere kunne Tom Olsen nette en flot laks på 80 cm, som Rino valgte at genudsætte.

Fight og landing blev filmet, og resultatet kan ses her.
(Artiklen fortsætter efter videoen).

De næste dage var det Tom Olsen, der to gange havde laks på krogen, men desværre blev det i begge tilfælde korte fornøjelser, inden laksen røg af igen, og ellers måtte de spejde forgæves efter laks.

IMG_7032.jpg Michael Boesaders største laks fra premiereugen var dette pragteksemplar på 14,7 kg.

Dygtig tysker
De to danskere deler fiskevald med Michael Boesader fra Hamborg, der har fisket ved Gaula i både uge 23 og 24. Han har også oplevet at miste laks i løbet af de knap to uger, hele fem gange endda.

Men han har også haft fornøjelsen af at lande fire laks. I uge 23 fik han først laks på 10,4 kg og 12 kg, inden han sluttede ugen med en flot laks på 14,7 kg fanget på Evjen-valdet. Alle taget på flue.

Succes med dybt fiskeri
I uge 24 fik han endnu en laks på Evjen-valdet. Denne gang på 8,8 kg. Reglerne foreskriver, at man kun må beholde én laks over 80 cm, og da han havde beholdt laksen på 14,7 kg, skulle denne genudsættes. Fisken blødte desværre kraftigt fra gællerne, så han blev nødt til at slå den ihjel og – igen ifølge reglerne – indlevere den på Gaula Naturcenter.

– Det har helt klart været et godt år for mig, fortæller Michael og forklarer, at han har haft held med at fiske meget dybt med en synke 7 flueline.

Få laks oven for Gaulfossen
Vandføringen ved Gaulfossen i Hovin er en helt afgørende faktor for laksenes fordeling i elven. Er vandføringen over 180-200 m3, kan laksene ikke passere fossen, og der vil kun være laks at fange på strækningen nedstrøms fossen.

I dagene op til premieren den 1. juni var vandføringen nede omkring 120 m3, og der var derfor også laks på de øvre vald, men så steg vandføringen og nåede op på 500 m3, inden den igen nåede ned omkring 120 m3 midt i uge 24.

Der var derfor en forventning om, at laksene i stort tal ville passere fossen, men fangsterne er stort set udeblevet, og her sidst i uge 24 er det kun 1-2 % af den samlede fangst, der er sket på valdene oven for fossen.

– Alle forudsætningerne er i orden: Vandføringen er langt under 180 m3, og temperaturen er passende, så det er svært at forstå, at der ikke er flere laks, der passerer Gaulfossen, men måske er der bare ikke så mange laks i elven, funderer Tom Olsen.

Følg fangster og vandføring på Gaula Naturcenters hjemmeside.