Succesrigt naturprojekt for skolebørn udvider målgruppen

BlivNaturligvis.jpg

Efterspørgsel efter frivillige naturformidlere fra både børnehaver og spejdere sætter skub i ny fase af succesrigt natur-projekt. Skal danske børn have lyst til at passe på naturen, skal de nemlig ud og have fat i den med begge hænder. Det er konceptet bag projektet Bliv NaturligVis, som drives af Danmarks Sportsfiskerforbund og Danmarks Jægerforbund, og som støttes af Nordea-fonden.

Lars Rasmussen

Lars Rasmussen

Direktør

Fakta om Bliv Naturligvis

 

  • Projektet er et formidlingsprojekt som bringer jægernes og lystfiskernes engagement i og viden om naturen ud til børn i daginstitutioner, skoler og fritidstilbud.

 

  • Projektet består af to ben: Det ene ben er et landsdækkende netværk af frivillige jægere og lystfiskere, der står klar til at dele ud af deres viden om natur. Det andet ben er en videns- og formidlingsbank af undervisningsmaterialer, som hjælper lærere og pædagoger med at sætte gang i et projektforløb om naturen.

 

  • Projektets fase 3 er støttet af Nordea-fonden med 7,59 millioner.

 

  • Besøg os på www.blivnaturligvis.dk

Siden projektet Bliv NaturligVis så dagens lys for to år siden, har det tilvejebragt enestående naturoplevelser for 13.400 danske børn fra 0. til 10. klasse. Dengang blev projektet hjulpet i gang via støtte fra Nordea-fonden, som nu har valgt at støtte med yderligere 7,59 millioner kroner med henblik på at udbrede projektet endnu mere.

NaturligVis er unik på den måde, at projektets kerne hviler på frivillige jægere og lystfiskeres engagement og formidling af naturoplevelser til skolebørnene. I øjeblikket råder projektet over 150 frivillige over hele landet, som kan bestilles gratis af skolerne.

Målgruppen udvides
Hvor målgruppen før kun har været skoler, vil det med tilsagnet om yderligere støtte også blive muligt for daginstitutioner, SFO’er, spejdertrupper og andre fritidsorganisationer at få en frivillig jæger eller lystfisker ud og lave et arrangement, hvor børnene får fingrene i naturen og lærer af nogle meget engagerede naturbrugere. Der har nemlig været stor efterspørgsel efter de frivillige naturformidlere, og med den økonomiske støtte bliver det fremover muligt at imødekomme interessen.

I Danmarks Jægerforbund glæder hovedbestyrelsesmedlem og formand for Jæger- og Samfundsudvalget Norbert Ravnsbæk sig over Nordea-fondens beslutning om at støtte Bliv NaturligVis:

– Naturformidling i alle dens facetter overfor børnene er af meget stor betydning, da det bringer virkeligheden helt tæt på og afmystificerer en masse ting. Det kan være jægeren, der viser børnene hvordan man tilbereder en fasan over bål, eller lystfiskeren, som har en spand friskfangede fisk med i en spand, siger Norbert Ravnsbæk.

Hans pointe suppleres af Danmarks Sportsfiskerforenings direktør, Lars Rasmussen:

– At Nordea-fonden igen har valgt at støtte projektet, betyder at vi nu har mulighed for at udvide målgruppen, så endnu flere børn og unge kan få en gratis naturoplevelse sammen med en jæger eller en lystfisker. Det kommer der utrolig megen læring ud af, siger han.

Gladere og mere nysgerrige børn
Som nævnt støtter Nordea-fonden projektet med 7,59 million kroner. Denne uddeling har også et særligt fokus på at løfte og udbrede Jægerforbundets og sportsfiskernes frivillige og kompetente formidlere.

– Børn med fingrene godt og grundigt nede i naturen er gladere og mere nysgerrige børn – også på andre områder. Projektet er et godt redskab i skolernes arbejde med at sætte mere natur på skoleskemaet gennem et nært samarbejde med nogle af naturens ildsjæle – jægere og sportsfiskere, siger Henrik Lehmann Andersen, direktør i Nordea-fonden, der støtter gode liv.

Kærlighed til naturen i centrum
Bliv NaturlivVis tager udgangspunkt i den kærlighed til naturen, som ligger dybt begravet i størstedelen af de danske jægere og lystfiskere. Med den i hånden og lys i øjnene, tager de børnene med på en naturrejse fra den spirende naturpleje, over indfangningen af vildtet og til nydelsen i det gode måltid, der følger.

Har børnene mod på flere oplevelser, udbyder Bliv NaturligVis sommer- og efterårscamps otte steder i landet – tre dage fyldt med natur, jagt og lystfiskeri for de 8-15 årige.