Masser af aktiviteter giver medlemsfremgang i ROLK

Orø med Mads.JPG I Roskilde og Omegns Lystfiskerklub kan medlemmerne vælge mellem et bredt udbud af aktiviteter for både børn og voksne. Det har givet en fin medlemsfremgang.

I Roskilde og Omegns Lystfiskerklub (ROLK) kender man ikke til medlemskrise. Klubben har tværtimod fin medlemsfremgang ikke mindst i kraft af de mange og anderledes aktiviteter, som klubben tilbyder medlemmerne. Senest har to foredragsaftener trukket fulde huse med omkring 100 deltagere ved hvert arrangement.

Medlemstal i ROLK

Marts 2018: 135 medlemmer

Februar 2019: 165 medlemmer

Tirsdag den 5. februar havde omkring 100 lystfiskere fundet vej til sejlklubbens lokaler på havnen i Roskilde. Her havde Roskilde og Omegns Lystfiskerklub (ROLK) nemlig indbudt til spisning og foredrag, og det er tydeligvis en kombination, der sælger godt, for få uger tidligere var der ligeså velbesøgt, da der var foredrag med Gordon Henriksen. Denne aften var det pighvarfiskeri med særlig fokus på Roskilde Fjord, der var på programmet med Sportsfiskerens skribent Tore Svendsen som foredragsholder.

2019-02-05 18.45.43.jpg Kombinationen af spisning og foredrag har givet fulde huse i Roskilde.
2019-02-05 19.47.19.jpg Tore Svendsen gav tips til pighvarfiskeriet og er desuden instruktør på en kommende tur på fjorden.

Brug for større lokale
Maden stod Restaurant Store Børs for, men på grund af den store tilslutning var arrangementet flyttet fra selve restauranten til sejlklubbens større lokale. Efter den velsmagende laks blev der serveret masser af tips til teknik, udstyr og fiskepladser til det spændende og udfordrende pighvarfiskeri, og i pausen benyttede ROLKs formand Uffe Clemmesen naturligvis lejligheden til at fortælle om sin forening og de mange aktiviteter, der foregår i klubben.

– Jeg vil tro, at omkring halvdelen af de fremmødte i aften er ROLK-medlemmer, så vi bejler gerne til de øvrige, for selvom vi har haft en fin fremgang, så er der stadig plads til nye medlemmer, fortæller Uffe Clemmensen til Sportsfiskerens udsendte.

Masser af aktiviteter
Uffe Clemmensen fortæller blandt andet de fremmødte om Ugefisken, hvor de medlemmer, der har tid og lyst, mødes ved klubhuset i Veddelev hver onsdag kl. 10 for at tage ud på kysttur. Vejrforholdene på dagen afgør fiskepladsen. Klubhuset er også rammen om de ugentlige klubaftener næsten hver torsdag i vinterhalvåret. Her står den lige nu på fremstilling af spinnere og fluer.

Foreningen har gennem flere år arbejdet med projektet Ørredpatruljen, og det har været medvirkende til at få nye juniormedlemmer, som her i vinterferien kan deltage på ture til Køge Å og Tryggevælde Å.

– Vi har i år startet en række nye tiltag for juniorerne, og for at aktivere juniorerne siger vi ved kommende arrangementer: Junior, tag dine forældre med eller tag en ven eller veninde med, selvom de ikke er medlem endnu, fortæller Uffe Clemmensen.

ROLK har også gennem sit partnerskab i Nationalpark Skjoldungernes Land været medvirkende til, at man nu kan tage på turbådssejlads med  båden Svanen på Roskilde Fjord. Uffe Clemmensen benytter meget passende lejligheden denne aften til at løfte sløret for en kommende tur med Svanen, hvor der skal fiskes målrettet efter pighvar, og aftenens foredragsholder Tore Svendsen vil deltage som instruktør.

DSC_0397.JPG Ørredpatrulje-projektet har givet nye juniormedlemmer i klubben.

Særlig indsats for nye medlemmer
I ROLK er man særligt opmærksomme på, at nye medlemmer skal komme godt i gang, så derfor inviteres de til en introduktionsaften i klubhuset.

– Her serverer vi noget mad og drikke, og ROLK præsenterer alle klubbens aktiviteter i en Power Point. På den måde sikrer vi, at nye medlemmer ved, hvad vi har af tilbud i klubben. Det skaber også en meget positiv dialog mellem de nye medlemmer, fortæller Uffe Clemmesen og tilføjer:

– Arrangementet sker 4-5 gange årligt, og allerede ved indmeldelsen får det nye medlem en invitation til denne aften. De nye medlemmer får også mulighed for at bakke op om vores aktiviteter med fx vandpleje og klækkehus.

Familie-fiskecamp til april
– I ROLK satser vi på at tænke nyt og lave aktiviteter, der ligger ud over det sædvanlige. Derfor har vi lejet Kulhusekolonien lørdag-søndag den 13.-14. april for at lave Familie-fiskecamp, hvor alle er velkomne, og det koster kun 50 kr. pr. person. Tilmed har vi arrangeret det sådan, at man kan stige på en bus i Roskilde og blive kørt direkte til lejren, fortæller Uffe Clemmensen med begejstring og tilføjer, at der er 60 sovepladser i kolonien, men man kan også selv medbringe telt.

Der vil deltage en biolog og en række fiskeguider, der hjælper alle godt på vej og stiller grej til rådighed for dem, der ikke har fisket før. Om aftenen vil Sportsfiskerens skribent Frederik Lorentzen holde foredrag.