Lystfiskere jubler: Laksefiskeriet i Varde Å-systemet slår tidligere rekordår

Forfatteren med en smuk forårslaks.jpg Det usædvanligt store optræk af grilse, altså smålaks under 75 cm, er hovedårsagen til årets imponerende rekordfangst i Varde Å. Foto: Dennis Lütje.

Laksefangsterne i Varde Å har være opadgående i en hel del år, men at sæsonen 2018 eksploderede med 1.704 laks, er svært forklarligt og må foreløbig betegnes som et lakseeventyr. Med 1.704 fangede laks i Varde Å-system i 2018 kan lystfiskerne se tilbage på en rekord-sæson. Den tidligere rekord fra 2016 lød på 1.004 vardelaks.

Varde-egnen er i mange år blevet promoveret under turistsloganet ”Eventyrets Land” med henvisning til den flotte natur og Vesterhavets kridhvide sandstrande. Men efter den netop afsluttede laksesæson ved Varde Å har begrebet fået en ny dimension, for årets laksefiskeri nar nemlig overgået de vildeste forventninger og sæsonen sluttede med en samlet fangst på 1.704 laks, hvilket er 700 flere end de 1.004 laks, der blev fanger i det hidtidige rekordår 2016.

I lighed med både Skjern Å og Storå var der langt mellem fangsterne den første del af sæsonen, og i løbet af den lange, tørre rekordsommer gik fiskeriet helt i stå, og tårnhøje vandtemperaturer dikterede fiskestop i en længere periode. Da vejret omsider blev mere normalt i det tidlige efterår, væltede det imidlertid op med laks i de tre nævnte vandløb - og ikke mindst mange smålaks, de såkaldte grilse. Dagsfangsterne ved Varde Å den sidste måned har således ligget på 20-30 laks, og på sæsonens sidste dag i onsdags blev der landet og genudsat hele 34 laks.

PA020096.JPG
Især zone 1 nedstrøms Nørholm holdt mange laks sæsonen ud, mens lav vanstand betød, at der var langt færre laks længere opstrøms som her ved Hodde bro.

Den mirakuløse totalfangst er den næststørste, der nogensinde er registreret i Danmark, kun overgået af årets fangster i Skjern Å på 1.754 laks, som ligeledes er ny rekord efter den hidtidige rekord på 1.684 laks fra 2017. I årets løb er der hjemtaget 101 storlaks over 75 cm fra Varde Å og genudsat 659, mens tallene for de mindre laks under 75 cm er 118 hjemtaget og 826 genudsat. Både store- og lillekvoten blev således opfisket længe før sæsonen sluttede.

Formand for Varde Sportsfiskerforening, Kai Verner Lauridsen, som selv har landet en række flotte laks på sine fluestænger i løbet af året, har svært ved at forklare, hvorfor fangsterne i den grad er eksploderet netop i år, men han peger på flere faktorer: Der har været stor gydesucces de senere år og stor overlevelse blandt de udsatte lakseunger, ligesom en stor procentdel af ungfiskene har overlevet vækstperioden i havet.

Dertil kommer, at det til de flestes overraskelse blev et markant ”grilseår”, og formanden peger på de 35 km genslyngning i 2010 af Varde Å fra Karlsgårde til Utoft Dambrug opstrøms Grindsted samt de mange gydestryg, som er anlagt i både hovedløbet og adskillige tilløb. Desuden påpeger han det gode samarbejde mellem sportsfiskerne i Varde Å Sammenslutningen, lodsejerne, biologer og de lokale myndigheder.