Storå på niveau med 2017

L1000715.JPG Det store sving nedstrøms Gryde Ås udløb er privat, men åben for medlemmer af Holstrebro-foreningen efter særlige regler det meste af året.

Fangsterne ved Storå sluttede med 1248 laks, hvilket er status quo i forhold til sidste år. Til gengæld kom der som vanligt langt færre smålaks på land end ved de øvrige vestvendte åer.

Fiskesæsonen ved Storå sluttede ligesom ved Skjern Å den 15. oktober, og der blev i alt landet 1248 laks ved det attraktive vandløb. Et flot resultat, der svarer nøje til de 1251 laks, der blev landet sidste år, men dog under rekorden på 1421 laks, som blev fanget i 2016.

Storekvoten på 225 laks blev som vanligt opfisket, mens der kun blev hjemtaget 88 laks under 75 cm. Lillekvoten var i alt på 250 grilse og derfor stadig åben, da sæsonen sluttede. Det er åbenbart et genetisk særkende for opgangen i Storå, at der optræder markant færre smålaks end i de øvrige store, vestjyske åer. Formand for Holstebro-foreningen, Gunnar H. Pedersen, oplyser, at lillekvoten aldrig er blevet opfisket i Storå.

Så alt i alt status quo ved det populære nordvestjyske vandløb forholdene taget i betragtning med en iskold sæsonstart og siden den lange rekordsommer, der ud over langvarig tørke bød på ekstremt høje vandtemperaturer på grund af ekstra opvarmning af vandet i kraftværkssøen – og som konsekvens deraf et længerevarende fiskestop.

De sidste par måneder bød på mere normale nedbørs- og temperaturforhold og det betød, at de sidste par måneder af sæsonen sluttede med et fremragende fiskeri ligesom ved de øvrige lakseåer.

PS. Sportsfiskeren.dk kommen senere med en analyse af havørredfiskeriet i lakseåerne.

De sydvestjyske laksevandløb holder i øvrigt åbent måneden ud, mens Gudenå ved Bjerringbro først lukker og slukker medio november.