Sydvestjydsk Sportsfiskerforening inviterer for 10. gang til fiskekonkurrence

fiskekonkurrence_kongeå_11.jpg Sneum Å ved Endrupholm.

Den hæderkronede Sydvestjydsk Sportsfiskerforening inviterer i weekenden 24. til 26. august alle til fiskekonkurrence langs dets strækninger af de smukke vandløb Kongeåen og Sneum Å.

I år er der endda tale om 10 års jubilæum for fiskekonkurrencen, og foreningen håber selvfølgelig på godt vejr og stor deltagelse denne weekend med ligeså hyggeligt samvær, gode oplevelser og fangster som de andre år.

Flotte præmier
Der er præmier for mere end 60.000,- kroner samt opstillet en tombola med masser af flotte præmier, skriver foreningen.

Der er præmier i følgende kategorier:

  • Laks over 75 cm
  • Laks under 75 cm
  • Havørred
  • Gedde
Konkurrenceplakat 2018.JPG

Pris
Prisen for at deltage er for medlemmer 100,- kroner og 300,- kroner for ikke-medlemmer.

Konkurrencepladsen
Igen i år finder man konkurrencepladsen ved Vilslev/Jedsteds boldbaner bag mejeribygningerne i Jedsted.

På boldbanen opstilles det store festtelt og her skal andre telte også være.

Campingvogne skal opstilles på Sydvestjydsk Sportsfiskerforenings egen P-plads med ”Klynke-Bo”. Der vil være mulighed for at parkere på det gamle skoleområde.

Under hele konkurrencen vil der være personer tilstede i festteltet som vil kunne give oplysninger om: Fiskestræk, P-pladser, hotspots og ikke mindst hvilke fiskemetoder, der kan benyttes ved vandløbene.

Mere information
Læs mere og konkurrencen og tilmeld dig på hjemmesiden.

Historie
For 10 år siden byggede foreningen videre på den dengang berømte ”Gedde-konkurrence”, der blev afholdt en søndag i maj hvert år. Konkurrencen var sat i verden for at sætte lidt fokus på de mange gedder, der specielt var mange af i Holsted Å.

Senere besluttede bestyrelsen i foreningen at prøve, om det kunne bære at afholde en fiskekonkurrence over en hel weekend med præmier til både laks, havørreder, bækørreder og gedder.

De første 7 år havde man base ved Sneum Å i Størsbøl, hvor man havde en aftale med Steffen på Fiskerivej om lån af mark, strøm og dejlig natur.

I 2016 besluttede man sig for at spørge lodsejerne fra Konge Å 1 Lodsejerforening, om det var muligt at benytte boldbanen, klubhuset og spejderhuset – og heldigvis var man med på ideen, så Sydvestjydsk Sportsfiskerforening nu for tredje gang kan afholde fiskekonkurrencen i Jedsted/Vilslev.

fiskekonkurrence_kongeå_2.jpg Kongeå ved Ravning.