Holstebro-foreningen stopper også for fiskeri

holstebro_storå_1.jpg Foto fra maj 2018, hvor sommersolen allerede bagte fra en skyfri himmel, men stadig med fin vandstand og god trivselstemperatur i åen. Foto: Orla Bertram-Nielsen.

Holstebro og Omegns Fiskeriforening følger nu også DTU Aquas opfordring til at indføre midlertidigt fiskestop i foreningens vande som følge af rekordlavt og ekstremt varmt og iltfattigt vand.

I en pressemeddelelse udsendt d. 2. august, oplyser Holstebro og Omegns Fiskeriforening, at de lukker for alt fiskeri i foreningens fiskevande:

Med virkning fra 3. august kl. 0.00 indfører Holstebro og Omegns Fiskeriforening et midlertidigt stop for fiskeri.

Stoppet gælder samtlige zoner inklusive Vandkraftsøen. Stoppet er begrundet i manglende nedbør kombineret med den høje vandtemperatur. Den manglende nedbør presser fiskene sammen på stadigt mindre områder og dette, kombineret med høje vandtemperaturer, stresser fiskene.

Da der ikke er udsigt til regn i væsentlige mængder og større fald i temperaturen, indføres det midlertidige stop.

Der udsendes en orientering, når stoppet ophæves.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen for Holstebro og Omegns Fiskeriforening

Biolog ved Holstebro Kommune, Jakob Larsen, tog forleden en lang række målinger, som i høj grad legitimerer HOFs fiskestop. Læs mere om det her.