Stop for laksefiskeriet i Gaula

gaula_laks_1.jpg Alt laksefiskeri i Gaula er midlertidigt stoppet, så lystfiskerne må indtil videre nøjes med at kigge på laksene i elven. Foto: Henning Pedersen.

Lav vandføring og høj vandtemperatur er årsag til, at alt laksefiskeri i den norske elv Gaula er blevet indstillet fra lørdag den 28. juli kl. 21 om aftenen.

Den udbredte og langvarige tørke i Norge har naturligvis også sat sit præg på laksefiskeriet i elvene, hvor vandføringen mange steder har været usædvanlig lav, og temperaturen i elvene har efterhånden nået et niveau, hvor laksene har problemer med at klare en genudsætning, som let bliver aktuel med de gældende restriktioner, der bl.a. indebærer, at hunlaksene er fredet og skal genudsættes.

Indenfor få dage steg vandtemperaturen i Gaula fra 17 til 20 grader, og lørdag den 28. juli blev der midt på dagen meddelt, at fiskeriet ville blive standset samme aften kl. 21.

– Den aktuelle situation vi har i elven med henblik på vandføring og temperatur, kombineret med nye ændringer i langtidsprognoserne for vejret, gør at vi står i en prekær situation. Forholdene tilsiger, at det ikke er biologisk forsvarligt at fiske efter laksen i Gaula, skriver fiskeforvaltningen på Gaula.no og fortsætter:

– Høj vandtemperatur, et lille vanddækket areal, minimal vandføring og lav vandgennemstrømning gør, at fiskeriet vil have for stor fysisk påvirkning på laksene. Det vil medføre øget dødelighed og øget risiko for sygdomsudbrud.

Uheldigt tidspunkt
Lørdag er normal skiftedag på de fleste vald langs elven, så for mange danske lystfiskere, der havde set frem til en uges laksefiskeri i elven, var det en skuffende nyhed, de blev mødt med, selv om der også var forståelse for, at vildlaksen selvfølgelig skal beskyttes. Derimod var der ikke megen forståelse for, at fiskestoppet kom netop på skiftedagen, da et stop midt på ugen havde betydet, at man kunne overveje, om man ville tage af sted på den lange køretur nordpå.

Danske frustrationer
Michael Jørgensen fra Slagelse er med på et ottemandshold, der lørdag ankom til Bonesvaldet ved Rognes.

– Da vi fik meldingen, riggede vi hurtigt vores grej til, så vi dog kunne nå at få nogle få timers fiskeri, for alle var selvfølgelig frustrerede og ærgerlige over situationen, fortæller Michael og fortsætter:

– Der var mange laks, og vi kunne se dem stå tæt især i de dybere partier i elven. Vi havde dog ikke held til at fange nogen, inden fiskeriet sluttede.

Holdet afventer nu situationen og kigger nøje på vejrudsigten. Siden lørdag er vandføringen fordoblet, og temperaturen faldet lidt, men umiddelbart ser det ud til, at man nok skal hen sidst på ugen, før vejrsituationen for alvor ændrer sig.