Naturaktivitetskanon: Hvad skal alle børn opleve i naturen?

BGN6-kopi.jpg Danmarks Sportsfiskerforbund bakker op om Friluftsrådets nye kampagne 'Børn gror i natur', der skal sikre, at flere børn får store naturoplevelser.

Nutidens børn tilbringer langt mindre tid i naturen, end deres forældre og bedsteforældre har gjort. Det vil Friluftsrådet lave om på med kampagnen ’Børn gror i natur’. Målet er at udnævne 10 naturoplevelser, som alle børn bør prøve. Du kan selv byde ind til den nye naturaktivitetskanon for børn.

BØRN GROR I NATUR

Målet med kampagnen ’Børn gror i natur’ er at skabe en kanon over de 10 vigtigste naturoplevelser for børn, så flere børn kommer ud i naturen.


Kampagnen er en del af et samarbejde mellem Friluftsrådet og forskningsenheden Center for Børn og Natur. Centret er et partnerskab, som Friluftsrådet har indgået med Københavns Universitet, VIA University College, Syddansk Universitet og Aarhus Universitet.


Kampagnen er støttet af Nordea-fonden, som på flere områder arbejder for, at børn får mulighed for at komme mere ud i naturen.

DELTAG I KAMPAGNEN

Foreslå dit helt eget bud på en aktivitet, som du mener, at alle danske børn bør opleve i naturen. Gå allerede nu ind og opret dit forslag på www.børngrorinatur.dk.

Tidsplan for kampagnen

  • Frem til oktober 2018: Opret dit eget bud på en aktivitet og stem på andres aktiviteter.

  • Oktober-december 2018: Stem på én af de 40 aktiviteter, juryen har udvalgt.

  • December 2018: Den endelige kanon offentliggøres. De 10 aktiviteter med flest stemmer vil udgøre Danmarks nye ”Naturaktivitetskanon” for børn. 

Fuglekvidren en tidlig sommermorgen, duften af fugtigt græs, det første, forsigtige træk i linen, en sprællevende fisk mellem hænderne.

Mange lystfiskere husker tydeligt gode naturoplevelser fra barndommen, som har indprentet sig. Men undersøgelser tyder på, at det i fremtiden vil være færre forundt at kunne huske tilbage på den slags barndomsminder.

I dag bruger børn nemlig langt mindre tid i naturen, end deres forældre og især bedsteforældre gjorde. Men det vil Friluftsrådet nu lave om på med kampagnen ’Børn gror i natur’, som skal identificere de 10 vigtigste naturoplevelser for børn.

– Vi skal simpelthen finde de 10 opleveler i naturen for børn, som er et ’must’ for alle børn at opleve. Derfor laver vi den her naturaktivitetskanon, siger Jan Ejlsted, direktør i Friluftsrådet.

Ambitionen om at formulere en kanon over naturaktiviteter for børn bunder i et ønske fra Friluftsrådet om, at flere børn og unge skal opleve naturen som en del af det moderne liv – med dagtilbuddet, skolen, venner eller familie. Både fordi naturen har en positiv betydning for børns fysiske og mentale sundhed, for indlæringsevne og for motorik. Men også fordi det er SJOVT at være i naturen. Friluftsrådet mener, at naturoplevelser er en vigtig del af det ”gode og legende børneliv”.

Danmarks Sportsfiskerforbund bakker op om ’Børn gror i natur’-kampagnen, fordi naturen er en vigtig arena for børns udvikling.

– I naturen oplever man fællesskaber, får sved på panden, og til tider undres man. Alle er vigtige ingredienser i vores børns udvikling, og det er ingredienser, som vil påvirke vores børn til at tage ansvar for og passe på vores natur, siger Lars Rasmussen, direktør i Danmarks Sportsfiskerforbund.

– Vi opfordrer derfor vores medlemmer til at byde ind til Friluftsrådets naturaktivitetskanon med for eksempel forslag til gode fiskeoplevelser med børn, siger Lars Rasmussen.

IMG_3734.JPG (1) Du kan være med til at udnævne de bedste naturoplevelser for børn ved at indsende dit forslag til en naturoplevelse eller deltage i afstemningen mellem alle indsendte forslag.

Byd ind med en naturoplevelse
Det er meningen, at kampagnen skal skabe debat i hele Danmark om børns brug af naturen. Friluftsrådet ønsker at høre netop din mening om den bedste naturoplevelse for børn. 

Du kan foreslå en naturaktivitet og bidrage med dit bud i kampagnens indledende fase og igen hen mod kampagnens afslutning. I den afsluttende fase vælger en jury 40 af de aktiviteter, der er blevet foreslået, som går til den endelige afstemning. De 10 aktiviteter med flest stemmer udgør derefter Danmarks nye ”Naturaktivitetskanon”.

I 2019 og frem til sommeren 2020 vil aktiviteterne blive efterprøvet af børn landet over, hvor Friluftsrådet vil udbrede kendskabet til den nye kanon og sikre, at flere børn får mulighed for at opleve de 10 essentielle oplevelser for børn i naturen.

Hvad mener du, at alle danske børn bør opleve i naturen? Opret dit forslag på: www.børngrorinatur.dk.

Naturoplevelser på skoleskemaet
Sammen med Danmarks Jægerforbund arbejder Danmarks Sportsfiskerforbund allerede for flere naturoplevelser til børn med projektet Bliv NaturligVis, der sætter jagt og lystfiskeri på skoleskemaet med et gratis formidlingstilbud til skolerne.

Vil du være med til at give flere skolebørn en lystfiskeroplevelse i undervisningen? Så tilmeld dig som frivillig formidler i Bliv NaturligVis.

IMG_3770.JPG
Sammen med Danmarks Jægerforbund inviterer Danmarks Sportsfiskerforbund skolebørn ud i naturen med projektet Bliv NaturligVis.