Lystfiskerdage for børn og unge i Sønderborg

001 sønderborgjpg.jpeg Ved hjælp af velvillighed fra Sønderborg Kommune og en lang række frivillige organisationer – heriblandt de fire lystfiskerforeninger og klubber på Als – blev LYSTFISKERDAGE for første gang søsat. Foto: Jan Klingsgaard

I weekenden 8. – 10. juni løb LYSTFISKERDAGE i Sønderborg for første gang af stablen med pladsen foran Sønderborg Slot som det faste omdrejningspunkt og selve slottet som en fantastisk kulisse for nogle dage, hvor det hele mest af alt drejede sig om lystfiskeri.

Jens Nielsen, formand for Syddanske Lystfiskere, der er en paraplyorganisation for en række lystfiskerforeninger på Als, fortæller, at arrangementet kom i stand, da en fond, stiftet af tidligere autoforhandler Uwe Wolff, syntes, at det kunne være en god ide at lave et arrangement om lystfiskeri i Sønderborg. Det skulle primært henvende sig til børn og unge. Ikke blot i Sønderborg, men fra hele regionen.

Ved hjælp af velvillighed fra Sønderborg Kommune og en lang række frivillige organisationer – heriblandt de fire lystfiskerforeninger og klubber på Als – blev der søsat et storstilet arrangement, hvor børn og unge havde mulighed for at prøve nogle grundlæggende discipliner indenfor lystfiskeri.

På pladsen foran slottet var der opstillet et antal telte med forskellige aktiviteter som fluebinding, binding af forfang til fiskeri efter fladfisk og mulighed for at se og røre ved fisk og forskellige planter fra havet i et stort kar.

Vandplejen A.N.A. viste på en stand, hvordan man restaurerer vandløb og udlægger gydebanker for havørrederne. De fire lystfiskerforeninger og klubber havde en stand, hvor man kunne høre meget mere om, hvad de enkelte foreninger og klubber kan tilbyde interesserede.

002.jpg
Nyudklækket lystfisker med en stor ulk. Foto: Jan Klingsgaard

På havnen var der givet tilladelse til at fiske direkte fra havnekanten på et stykke ved indsejlingen til Sønderborg Havn. At der normalt ikke må fiskes i havnen skyldes den omstændighed, at Sønderborg Havn er klassificeret som industrihavn. Det skulle der efter sigende blive lavet om på fra 1. juli i år, fortæller Jens Nielsen.

En del af arrangementet foregik til havs, idet man havde hyret en fiskekutter til at sejle ud med de børn og unge, der havde lyst til at prøve at komme ud i Sønderborg Bugt og prøve at fange fladfisk.

Alle tre dage blev der fanget fisk fra både havnekaj og båd, også selv om vejret måske ikke lige var det allerbedste hele tiden. Fredagen nærmest smeltede det hele med temperaturer på omkring 30 grader, og om søndagen var det regnvejr en meget stor del af tiden.

Men overordnet set var alle tilfredse med arrangementet. På et efterfølgende evalueringsmøde blev det tilkendegivet, at arrangementet vil gentages næste år.

Da det var første gang, man prøvede at arrangere et sådant arrangement, er der selvfølgelig nogle ting, der skal ”justeres på” til næste gang. Og måske skal selve aktivitetsdelen udvides med andre aktiviteter. Og selv om det er svært at finde ledige weekender, hvor der ikke rigtigt foregår noget i omegnen, så er det helt sikkert, at der kommer Lystfiskerdage i Sønderborg igen i 2019, fortæller en glad Jens Nielsen.