Fri passage for vandrefisk ved Ansager Mølle

IMG_0424.JPG Ansager Mølle ved Ansager Å spærrer ikke længere for vandrefiskene.

Laks, ørred og stalling kan nu frit svømme yderligere 5-6 kilometer op i Ansager Å, et værdifuldt vandløb med stort gydepotentiale.

Ansager Å er en fin og klarvandet lille å med et stort gydepotentiale. Den løber til Varde Å en snes kilometer syd for Grindsted, og nu kan vandrefiskene for første gang i mange år frit passere den tidligere spærring ved Ansager Mølle.

For nylig blev det gamle stemmeværk fjernet ved Ansager Mølle, så laks, ørred og stalling med flere kan nu frit svømme yderligere 5-6 kilometer op i det lille værdifulde vandløb.

Spærring ved Krogager er næste knudepunkt
Der arbejdes allerede intenst på at få fjernet den næste spærring ved landsbyen Krogager, hvorefter der er fri adgang til åens øvre strækninger, som rummer et stort gyde- og opvækstpotentiale.

Desuden er der udsigt til, at der kan etableres tre store gydestryg på den nys åbnede strækning oven for Ansager Mølle, oplyser Kai Verner Lauridsen, formand for Varde Sportsfiskerforening.

IMG_0428.JPG
Den smukke strækning af Ansager Å op til næste spærring ved Krogager er nu at regne for laksevand.