Revurderede laksefangster i Gudenå

gudenaalaks.jpg En af de mange laks der er taget i Gudenå i sæsonen 2017.

Da indrapporteringen af laksefangsterne i Gudenå sker på forskellige hjemmesider, har der været tvivl om det faktiske antal. Det er der nu rådet bod på.

Bjarne Bach fra Langå Sportsfiskerforening skrev til Sportsfiskeren.dk:

– Nu har vores forskellige webmastere med videre været vores forskellige indberetningssider igennem og luset diverse fejl og dubletter fra, så vi har et helt sikkert tal for laksefangsterne i Gudenåen for sæsonen 2017.

– Vi havner på 881 stk. registrerede laks i 2017. Ikke så ringe endda, afslutter Bjarne sin beretning om laksefangsterne i Gudenå 2017.

De eksakte tal kan nu findes på Gudenåsammenslutningens hjemmeside, hvor man kan udlede statistikker om fangststed, agn med mere.

Slutteligt gør Bjarne opmærksom på, at grunden til at rigtigt mange fisk på hjemmesiden er fra Bjerringbro Sportsfiskerforenings strækninger skyldes, at fiskeriet på Langå Sportsfiskerforening lukkede 14 dage tidligere fra og med 1. november.