Hvor blev havørrederne af?

Luftfoto Gudenå vKællinghøl 2017. Foto Bo Kappel Copyright (Modstridende unicode-kodning).jpg Luftfoto over Bjerringbro og Omegns Sportsfiskerforenings fiskevand ved Gudenåen. Foto: Bo Kappel.

Mens Bjerringbro og Omegns Sportsfiskerforening sidste år havde et fantastisk lakseår, har der været tilbagegang for Gudenåens havørreder i en årrække. Nu søger foreningerne en forklaring.

For en lille måneds tid siden holdt bestyrelsesmedlemmer fra Bjerringbro og Omegns Sportsfiskerforening (BSF) sammen med formanden for Langå Sportsfiskerforening et møde med et hold eksperter fra DTU Aqua for at pejle sig frem til årsagerne til tilbagegangen for havørreder i Gudenåen. Da mange andre havørredvandløb oplevede tilbagegang sidste år, vil referaterne fra mødet sikkert være interessante for ildsjælene i mange andre foreninger.

Du kan finde mere information i referatet her fra BSF-formand Jon Rose, ligesom problemstillingen er omtalt i Bjerringbro-foreningens digitale medlemsblad "Gudenå Nyt".

Luftfoto Gudenå vBjerringbro 2017. Foto Bo Kappel Copyright (Modstridende unicode-kodning).jpg
Luftbilleder fra Gudenåen. Foto: Bo Kappel.