Vinterpremiere i Vesthimmerland

_DSC0173.JPG

Du kan dyrke vinterfiskeriet ved en række vandløb i Vesthimmerland, hvor sæsonen netop er begyndt.

Det går mod lysere tider: Førstkommende tirsdag den 16. januar er vi nået halvt igennem kalender-vinteren, og dagslængden er tiltaget med næsten tre kvarter. Samtidig starter den nye fiskesæson ved en række vandløb, bl.a. Trend Å og Lerkenfeldt Å i Vesthimmerland.
 
Det gælder det traditionsrige fiskeri efter grønlændere, der jo er mindre, ikke-kønsmodne havørreder omkring mindstemålet, som om vinteren og i det tidlige forår trækker op i åerne for at æde.
Undertiden er de i selskab med enkelte ”overspringere” (eller som oftest større grønlændere), som kan veje flere kilo. Efter sidste års store regnmængder, der stadig præger åerne, er der håb om flere grønlændere end vanligt.
 
I Vesthimmerland er der især fokus på Trend Å og Lerkenfeldt Å. Trend Å Lystfiskeriforening råder over fiskeretten i næsten hele den fiskbare del af åen, mens to foreninger, Aalborg Sportsfisker og Pirken deles om Lerkenfeldt Å. Tjek de tre foreningers hjemmesider, før du starter fiskeriet, da der er forskellige regler for de tre vandløbsstrækninger.
 
Nogle rynker på næsen over fiskeriet efter de fine små fisk, men i disse år medfører færdsel i engene, at jagtende skarver skræmmes væk fra åerne og ud i fjordene, hvor deres kost er mere alsidig. Desuden er det i sig selv en skøn oplevelse at komme ud til åen igen og møde gode fiskevenner efter vinterpausen – fangst eller ej. Det er en festdag med mange traditioner, og ved Trend Å mødes medlemmerne midt på dagen til en gang rygende varm suppe og en livlig hyggesnak.
 
Hvis lystfiskerne er tilbageholdne med at hjemtage overmålere og forsigtigt genudsætter undermålere, er det bedre at fiske på bestandene frem for at overlade fiskeriet til de ”flyvende rotter”.
Ved Trend Å samt på Pirkens vand er nedgængerne fredet, og de bør udtrættes så hurtigt som muligt – helst uden at de forlader vandet. Ved Trend Å er der også påbud om modhageløse kroge frem til første maj, hvilket er en regel, der bør følges alle steder. Ormefiskeren skal være hurtig med tilslaget, ellers risikerer man, at agnen sluges for dybt, mens spinne- og ikke mindst fluefiskeri med enkeltkrog  er mere skånsomt – og lidt mere udfordrende.
 
Trend Å nåede sit maksimale antal medlemmer på 180 sjæle i 2017, men ved begge vandløb kan der købes dagkort jf. hjemmesiderne, og begge foreninger ved Lerkenfeldt Å optager nye medlemmer.