Megaflot årsskrift fra Viborg Sportsfiskerforening

_DSC0676.JPG

For blot en halv snes år siden havde alle lystfiskerforeninger med respekt for sig selv et klubblad, som typisk blev sendt ud til medlemmerne med posten 3-4 gange årligt. I dag er klubbladene (og foreningens interne kommunikation) stort set blevet digitaliseret og foreningerne sparer masser af tid og især penge på udgifter til tryk og tårnhøje portoudgifter.
 
Således også i Viborg Sportsfiskerforening (VSF), som tidligere udgav et af landets flotteste og mest ambitiøse klubblade. I stedet for helt at skrotte klubbladet, har VSF valgt et kompromis ved  fortsat at udgive ét klubblad om året – nemlig i form af et årsskrift på hele 48 sider i stort format og høj kvalitet. Ligesom de foregående år er det multitalentet, Niels Roesgaard, der er redaktør for 2017-udgaven og det er igen en af hans smukke akvareller, der præger forsiden.
 
Det nye årsskrift er sprængfyldt med kvalitetsfotos og spændende, velskrevne artikler om de mange forskellige aktiviteter i den store, veldrevne forening og omtalen her tillader kun er opremsning af overskrifterne på årsskriftets mange artikler: Indledningsvis får vi et par sider med formand Jørgen Buchs omtale af fiskeåret 2017, dernæst følger en intro til den forestående generalforsamling d. 18. januar, fulgt af en række appetitvækkere om vinterens mange klubaktiviteter, hvor forskellig grejtilvirkning er på programmet. Efter omtale af foreningen ”grusbande” og et naturprojekt ved Rævind Bæk (der følger flere interessante artikler om naturpleje senere i bladet), fortæller Tommy Jensen om sine oplevelser med skumfluer i åen.
 
De næste seks sider er helliget et væld af flotte fangstfotos fra foreningens 120 km fiskevand ved seks åer i området – imponerende mange fra en havørredsæson på det jævne! På de næste sider fremgår det, at det er slut med udsætninger i Fiskbæk og Jordbro pluset referat fra Lystfiskeriets Dag i 2017 efterfulgt af en beskrivelse af det støt voksende problem med jagende sæler, som også har ramt Viborg-åerne hårdt.
 
En artikel på fire sider omhandler ægteparret Bente og Jørgen Mikkelsens mangeårige lystfiskerliv, mens tidligere formand Flemming Hansen fortæller om vandrådsarbejdet i det forløbne år. Foreningens flittige pensionisters (kaldet Old Boys Kammeraterne) mange gøremål er ligeledes helliget fire tætskrevne sider. Juniorerne fra Aalestrup Naturefterskole, der kollektivt er medlemmer af VSF, får også en masse positive ord med på vejen, ligesom der en interessant omtale af den store undersøgelse af havørredsmoltenes migration fra både Simested Å og Karup Å - som desværre er forsøgt saboteret af ukendte ugerningsmænd, der har fjernet flere af de lytteposter, der skulle registrere de radiomærkede fisk undervejs. Sidst men ikke mindst er der fine kort – med GPS koordinater på alle p-pladser - over VSFs revirer ved Simested Å (billedet), Fiskbæk Å, Skals Å, Vorgod Å, Jordbro Mølleå , Karup Å ved Høgild/Egelund og Agerskov samt ved herlige Hald Sø.
 
Kort fortalt en prægtig og nyttig nytårsgave til foreningens mange medlemmer, som virkelig må føle, at de får noget aldeles særligt for deres kontingent.

_DSC0678.JPG