Fusion mellem Stallingklubben Peter Ross og Horsens og Omegns Sportsfiskerforening

mattrupaa.jpg

Fra årsskiftet 2017/2018 er fusionen mellem de to foreninger en realitet. Stallingklubben Peter Ross har i mange år haft fiskevand ved Mattrup Å. Tidligere var det noget af landets bedste stalling- og bækørredvand, men perioder med kraftig algevækst i de øverst i vandsystemet beliggende Halle og Stigsholm Søer har reduceret den faste fiskebestand. Restaureringsarbejder og et nyt stykke fiskevand i Gudenåen ved Åstedbro har ikke formået at holde på medlemmerne, så det var blevet et problem at finansiere den årlige fiskeleje for de, der blev. Derfor var den bedste løsning en fusion med Horsens og Omegns Sportsfiskerforening, der tidligere har haft fiskevand ved Mattrup Å.

Det er håbet, at de bredere skuldre kan bære igennem, indtil der igen kan opnås en god miljøtilstand i Mattrup Å og dermed en god fiskebestand. En forbedret passage ved Vestbirk Vandkraft og eventuelt sørestaurering kan være midlerne.

Stallingklubben Peter Ross har været en traditionsrig lille forening, der har stået for skånsomt fiskeri, helst tørflue og fang og slip. Den årlige generalforsamling lå en lørdag i starten af juni og var oprindelig en grødeslåningsdag. Siden blev det bredbevoksningen, der skulle holdes i tømme, og der skulle overbringes en hilsen til afdøde medlemmer i form af en sjat bitter kastet ud over åen.

Det er naturligvis håbet, at de medlemmer, der ikke allerede er medlemmer af Horsens og Omegns Sportsfiskerforening, fortsætter her, så de både fastholder det gamle fiskevand og får masser af nyt til næsten samme pris.

Husk lige på at HoSF tidligere har fusioneret med Tørring-foreningen og derfor nu råder over meget rigtig flot vand i den øvre del af Gudenå-systemet.

slaaning-bredvegetation.jpg