Travlhed i bestyrelsen

_DSC0678.JPG VSF råder også over mere end 120 km. åfiskeri fordelt på lange strækninger i Simested Å (billedet), Skals Å, Jordbro Å, Fiskbæk Å, Karup Å og Vorgod Å.

Jørgen Buch, formand for Viborg Sportsfiskerforening (VSF), har sendt redaktionen et beslutningsreferat fra foreningens seneste ordinære bestyrelsesmøde. Det omfattende referat beskriver mere end en snes punkter og anskueliggør, hvor mange vigtige og vidt forskellige sager, som bestyrelsen skal forholde sig til, for at foreningens menige medlemmer kan få det optimale ud af deres medlemskab – se blot her:
 
Samarbejde med naboforeninger, dambrugsproblematik, kontakt til lokale skoleelever/juniorarbejde, regulativfornyelse, kursusvirksomhed, vand- og landskabspleje,kontakt til lokalaviser, skarvregulering, foreningens økonomi og medlemstal, forberedelse af foreningens superflotte årsskrift, nyheder fra DSF, nyt fra foreningens vandplejeudvalg, deltagelse i det lokale vandråd, indendørs klubaktiviterer, opsætning af shelter, forberedelse af årets generalforsamling, pensionist-aktiviteter og luftning af gydebanker.
 
Mon ikke at der overrasker en hel del, at bestyrelsen skal diskutere så mange forskellige problemstillinger – og at der afholdes 8-9 bestyrelsesmøder årligt foruden generalforsamlingen og arbejdet er ulønnet, altså rent idealistisk foreningsarbejde. Jørgen Buch oplyser, at der bestyrelsen består af ni medlemmer inklusive to suppleanter, der deltager fuldt ud og har egne opgaver.