Torskekvoter opretholdes

P7080012.jpg De nuværende begrænsninger i torskefiskeriet kommer også til at gælde i 2018
_0006_DSCF8923.jpg

Kaare Manniche Ebert

Fiskebiolog

Trods modstand fra såvel lystfiskere som turbådsskipperne fastholdes de nugældende begrænsninger for fangsten af torsk ved rekreativt fiskeri, så der også i 2018 er regler for, hvor mange torsk man må hjemtage, når man fisker i den vestlige del af Østersøen, som vel at mærke også omfatter Øresund og bælterne.Det betyder, at man fortsat maksimalt må hjemtage tre torsk pr. dag i februar og marts, og maksimalt fem torsk pr. dag i årets øvrige måneder.

Begrænsningerne har ramt turbådene hårdt, og blandt turbådsskipperne på Øresund er der stor bekymring for fremtiden.

- I øjeblikket hænger nogle af kollegerne i med det sidste af neglene for at overleve den indtægtstilbagegang, det sidste års torskekvoter og -stop har betydet.  Med beslutningen om at forlænge torskekvoterne er spørgsmålet, om folk vil prøve at køre igennem et år til med udsigt til ringere omsætning eller om de vælger at stoppe, udtaler skipper på Jaws Peder Elberg til Helsingør Dagblad den 11. oktober.