Registrering af store bækørreder

bækørred 52 cm.jpg

Den 20. september elektrofisker DTU Aqua i Binderup Å og PIT-mærker (lille elektronisk dims) bækørreder som er større end 25 cm. Det gør de for at få ny viden om de store bækørreder i forbindelse med et forskningsprojekt. Næste år kommer de tilbage for at lave kontrolfiskeri og indsamle data. 

En af grundene til at Binderup Å er udvalgt, er at bækørredbestanden er god og der burde være basis for et godt datagrundlag. Lystfiskeriforeningen Binderup Å (LBAa) arbejder nemlig på at gøre bestanden af bækørreder endnu større. De har derfor i flere år haft 100 procent genudsætning af bækørreder uanset størrelse. Vi fornemmer på fangstrapporteringen, at det virker. God vedligeholdelse har helt sikkert også hjulpet. Flere standpladser, mere føde, bedre overlevelse, fortæller Uffe Westerberg fra LBAa.