Pukkellaksen søger ind i danske vandløb

Pukkellaks-storaa-2017.jpg

Pukkellaksen var tidligere et særsyn i danske vandløb, men denne sommer er der foregået en helt usædvanlig indvandring af pukkellaks. I juli måned er der fanget pukkellaks i flere vestjyske vandløb, herunder Storå, Varde Å, Sneum Å, Kongeå og Ribe Å.

Indberet fangster af pukkellaks

Pukkellaksens indtog giver anledning til mange spørgsmål. Danmarks Sportsfiskerforbund har fået flere henvendelser fra lystfiskere, der vil vide, hvordan vi i Danmark skal forholde os til pukkellaksen.
 
På den baggrund har Danmarks Sportsfiskerforbund drøftet problemstillingen med forskningscentret DTU Aqua, som i dag udgiver en artikel med informationer om pukkellaksen.
 
DTU Aqua’s artikel giver blandt andet svar på, hvordan du genkender pukkellaksen, og hvad du bør gøre, hvis du møder en pukkellaks. Der findes endnu ikke noget klart svar på, hvorvidt pukkellaksen kan være en trussel mod de vilde laks og ørreder, der har deres naturlige levested i danske vandløb.
 
Fanger du en pukkellaks, vil DTU Aqua meget gerne høre fra dig. På den måde hjælper du forskningscentret med at samle ny viden om pukkellaksens udbredelse. Indsend derfor oplysninger til DTU Aqua om fangststed, dato samt længde og vægt. Gerne også en skælprøve og et foto.
 
Hvis man åbner fiskene, vil DTU Aqua gerne vide, om det er en han- eller hunlaks. Det kan man se på, om den har hhv. hvide sæd-sække eller rødorange rogn. Begge fylder en del i fiskens bug – se foto 3 i DTU Aquas artikel. 
 
Information om pukkellaks skal indsendes til: 
 
DTU Aqua 
Vejlsøvej 39 
8600 Silkeborg 
Tlf.: 35 88 31 00 
 
Eller per e-mail til tik@aqua.dtu.dk
 
Fakta om pukkellaksen
  • Pukkellaksen er den talrigste og mindste art af stillehavslaks. Fisken lever naturligt på USA’s vestkyst fra Alaska i nord til Californien i syd og desuden i Japan, Korea, og på Kamtjaka-halvøen i Rusland.
  • Du kan genkende pukkellaksen på den sortplettede hale og på munden, som er hvid udenpå, men sort indeni ved gummen og tungen. Navnet pukkellaks kommer af den karakteristiske rygpukkel, som hannerne udvikler i gydeperioden.
  • En mulig forklaring på det stigende antal pukkellaks i både de norske elve og danske vandløb er, at der i 2017 er observeret en ualmindeligt stor gydebestand af pukkellaks i Rusland.
  • I Danmark er der ikke mindstemål eller fredningstid på pukkellaks, og den må derfor fanges efter samme regler, som gælder for regnbueørred. Det er også en amerikansk art, der ikke hører naturligt hjemme i danske vandløb. Vær opmærksom på, at de almindelige regler for fiskeri i de lokale områder stadig gælder.
(Kilde: DTU Aqua)