Alle top-10 laks vejer over 10 kg i Bjerringbro

IMG_2510_0.JPG

Vi har haft et fremragende laksefiskeri på Bjerringbro Sportsfiskerforenings  vand ved Gudenå igennem hele forårssæsonen, fremgår det af foreningens net-magasin ”Gudenå Nyt”. Fiskeriet går traditionelt lidt i stå hen over sommermånederne, hvor fiskene bliver mere forsigtige, og sværere at fange. Dette skyldes til dels at grøden giver fiskene bedre skjul og dermed gør fiskeriet sværere for os lystfiskere.

Der er for nuværende fanget langt over 200 laks (eller mere end 1½ ton) på foreningens vand, hvoraf  22 laks enten er genudsat eller har en konditionsfaktor under 0,9. Gennemsnitsvægten endte i maj måned på 6,8kg og ligger på 5 kg for juni måned.
 
Laksene på årets top-10 liste vejer alle over de magiske 10 kg:

16,6 kg og 119 cm/zone 4 fanget af Henrik Györkös. 
13,23 kg og 108 cm/zone 2: Søren Agesen
12,9 kg og 106 cm/zone 5: Bo Søby
12,7 kg og 108 cm/zone 5: Jakob Klitgaard Nielsen
12,5 kg og 111 cm/zone5: Harry Christiansen
12,38 kg og 106 cm/zone 4: Michael Thomassen
11,68 kg og 103 cm/zone 5: Brian Hansen
11,0 kg og 102 cm:  Ole Christensen
10,5 kg og 100 cm/zone 2: Jørgen Nielsen
10,4 kg og 105 cm/zone 1: Per Bjerring Sørensen
 
Læs mere om den forrygende laksesæson på foreningens hjemmeside, hvor der foruden en række flotte fangstfotos kan ses grafer dels for laksefangsterne i marts, april, maj og juni og dels for gennemsnitsvægten på fiskene i de samme fire måneder.