Faxe Kommune bliver en del af Fishing Zealand

FZ-Faxe 1_1.jpg
Faxe Kommune har netop besluttet at melde sig ind i Fishing Zealand pr. 1. juli 2017. Kommunen har med stor opmærksomhed fulgt Fishing Zealand igennem de sidste par år og har især lagt mærke til de mange gode tiltag inden for blandt andet miljø samt børn og unge-arbejde, der udspringer af Fishing Zealand-projektet. Dette arbejde ønsker Faxe Kommune nu også at være en del af.
 
 – Jeg tror, at Faxe Kommune især kan drage nytte af erfaringerne med at inddrage børn og unge i arbejdet med vandmiljøet. Men jeg ser også frem til, at Fishing Zealands arbejde for bæredygtigt lystfiskeri kan få en positiv effekt på turismen i Faxe Kommune, udtaler Ivan Lilleng (K), formand for teknik- og miljøudvalget i Faxe Kommune.
 
I Faxe Kommune eksisterer allerede et eminent samarbejde omkring vandløbsrestaureringer mellem kommune og lokale frivillige kræfter i form af PIV (Pionerer i vandløbspleje), og i PIV glæder man sig over Faxe Kommunes indmeldelse i Fishing Zealand.
 
Søren Jensen fra PIV siger:
 
– Det at Faxe Kommune nu bliver en del af Fishing Zealand betyder, at vi fremover kan sparre og samarbejde med Fishing Zealands vandplejeinitiativer, den såkaldte Grusbanden og Ørredpatruljen. Og med en organisation som Fishing Zealand i ryggen tror vi på, at vores arbejde med vandløbspleje, samt med at skabe interesse for vandmiljø og lystfiskeri, bliver styrket yderligere.
FZ-Faxe 2.jpg

Ekstra løft til Præstø Fjord
Faxe Kommune har en spændende geografisk udbredelse, der blandt andet inkluderer kyster ud til Østersøen samt den brakke Præstø Fjord. Når Faxe Kommune nu melder sig ind, er netop hele Præstø Fjord nu med i Fishing Zealand, og det er vigtigt nyt. Fjorden har nemlig en række tilhørende vandløb med stor vigtighed for gydende ørreder, og her er der et stort udviklingspotentiale i forhold til at sikre et godt vandmiljø og en sund bestand af ørreder – og samtidigt engagere børn, unge og frivillige kræfter i lokalmiljøet. Og så er der selvfølgelig også oplagte muligheder for at samarbejde yderligere om tiltag, der kan forbedre levevilkårene for brakvandsgeddebestandene i Præstø Fjord, nu når alle tre kommuner, der grænser op til denne fjord, er en del af FZ.

I Faxe Kommune er der ingen tvivl om, at indtrædelsen i Fishing Zealand-projektet kommer til at have stor betydning for interessen for vandmiljøet og vilkårene for lystfiskeriet som tilbud og samlingspunkt. 

Om Fishing Zealand

Fishing Zealand er et ambitiøst projekt, som består af flere forskellige samarbejdspartnere:

Danmarks Sportfiskerforbund, adskillige kommuner på Sjælland og Øerne og frivillige lystfiskere. De samarbejder med lokale virksomheder, frivillige og turistorganisationer om at udvikle bæredygtig lystfiskerturisme og forbedre fiskemuligheder i hele regionen. Projektet er til stor fordel for lystfiskerturismen og lokal erhvervsvækst, men også for miljøet og lystfiskerne.

Læs mere om Fishing Zealand