Laksekvote for store laks opbrugt i Vidå med tilløb

Hans J. Koch 2017.04.17 (2).jpg

Finn Jensen, som er indvejer i Sportsfiskerforeningen Vidå, fortæller at fangstkvoten for store laks netop er bleve opfisket i Vidå og dens mange tilløb. Samtidig kan han berette om sæsonens første opgangshavørred på 84 cm og 7,5 kilo fanget på spinner af Hans Christiansen i Vidå.

Også i Vidå vandsystem har laksene dette forår holdt stor gennemsnitstørrelse, som man kan aflæse af dette udpluk af fangsterne:

Svenne Gehrt, Laks taget 23. april på flue, 100 cm og 10,0 kg i Vidå.
Fl. Svendsen, Laks taget 3.maj på spinner, 84 cm og 5,8 kg i Vidå. 
Hans J. Koch, Laks taget 17.april på flue, 96 cm og 10,5 kg i Grønå.
Hans Tonnesen, Laks taget 16. april på spinner, 85 cm og 6,6 kg i Vidå. 
Knud Knudsen, Laks taget 10. maj  på spinner, 100 cm og 10,4 kg i Vidå.