Mange nyheder fra Viborg Sportsfiskerforening

DSC_0700.JPG

Viborg Sportsfiskerforening holdt et koncentreret bestyrelsesmøde i slutningen af marts med hele 15 punkter på dagsordenen. Flere af punkterne kan have generel interesse og refereres derfor herunder:
 
Viborg Sportsfiskerforenings (VSF) medlem Tommy Stick har fanget og genudsat en af de 40 mærkede nedgængere, som tidligere på året blev elfisket i Simested Å og forsynet med radiosender. Som tidligere omtalt her på sitet blev der ligeledes radiomærket 40 nedgængere i Karup Å for at undersøge vandringsmønster og dødelighed blandt havørrederne fra de to vandløb.
Projektet er udvidet, så der nu også mærkes 50 smolt i Simested og 50 i Karup å. Om det sker nu eller næste år vides endnu ikke, oplyserr VSFs formand Jørgen Buch.
 
Karup Å Sammenslutningens turismeprojekt, der er startet af Herning Kommune, har givet uro hos KÅS, hvor hverken lodsejere eller foreninger umiddelbart er indstillet på at give lønnede fiskeguides adgang til deres fiskevand. 

Bestyrelsen bakkede op om, at VSF ikke var interesseret i guider på de stykker, vi har fiskeretten på. Lystfiskeriet skal ikke kommercialiseres, og det er ikke i overensstemmelse med aftalerne med vore lodsejere. 

VSFs holdning er den samme med hensyn til vore andre vandløb.
 
Jørgen Buck nævnte videre, at medlemstallet for 2017 var ikke opgjort præcis til mødet, men vi er meget tæt på samme antal som sidste år på samme tid. Det kan blive vanskeligt at holde medlemstallet, så der skal nogle gode fisk på hjemmesiden og noget markedsføring til, så snart der er friske fisk i åerne. 
 
VSF har fået 17.000 kr. i tilskud til materialer til broer som skal produceres en gang til sommer. Vandplejeudvalget finder ud af, hvor vi skal producere broerne, og hvor vi kan have dem liggende de kommende år.

Vandplejeudvalget oplyser, at Viborg kommune betaler gydegrus til Skravad Bæk og Iglsø Bæk. 

Det bliver de første grusprojekter i 2017. Derudover regner vi med at lægge grus ud i Trudskov Bæk og Rind Bæk.
 
Datoerne er nu fastlagt til foreningens populære ”Kend din å-projekt” til gavn for bl.a. nye medlemmer – navnene referer til gode, stedkendte guider:

Simested 18. maj, Steffen - Jordbro 23. maj, Jens - Fiskbæk 31. maj, Jørgen - Karup 8. juni, Flemming - Skals 15. juni, Finn

Turlederne giver selv turene et opkog på hjemmesitets Forum kort inden gennemførelsen.