Lystfiskerforeningen af 1926 indfører guidekort og regler for guiding

_DSC0374.JPG

Set i lyset af de spørgsmål, der har rejst sig, den problematik der er opstået og den polemik, der for tiden pågår omkring kommerciel guiding og virksomhed på foreningsvand, har Lystfiskerforeningen af 1926 valgt at forsøge at skabe en løsning ved vore fiskevande ved Skjern Å, Karup Å og Storå, som vi tror vil tilfredsstille både turistprojekt, guider, lodsejere og lystfiskerforening. Sådan skriver bestyrelsen for Lystfiskerforeningen af 1926 som begrundelse for nedenstående pressemeddelelse:
 
Lystfiskerforeningen af 1926 har i mange år, som en service for blandt andet nye medlemmer og lystfiskerturister, stillet frivillig og gratis guidning til rådighed. Det vil foreningen forsat gøre i vidt omfang. LF26, kan dog også, under visse forudsætninger, acceptere kommerciel guiding ved vort fiskevand:
 
Kommerciel guiding på fiskevand under Lystfiskerforeningen af 1926’s forudsætter, at guiden er tilknyttet og godkendt af LF26, samt i besiddelse af et guidekort der udstedes af LF26. Guidekortet udstedes af bestyrelsen for Lystfiskerforeningen af 1926 på følgende betingelser:

 Guiding kan finde sted, på strækninger hvor foreningen sælger dagkort til deltagerne – eller på medlemsstykker, under forudsætning af at deltagerne er medlem af foreningen. Bestyrelsen skal før hver guiding eller kursus orienteres om tid, sted samt antal deltagere. Bestyrelsen skal give den endelige tilladelse til arrangementet.

Tilladelse til guiding og kursusvirksomhed gives desuden i tæt samarbejde med lodsejere og eventuelle andre samarbejdspartnere. Der vil blive taget lokale hensyn i forhold til fiskepresset ved åen - (crowding effekt). Der vil selvfølgelig også blive taget hensyn til særlige behov for beskyttelse af vildlaks, havørred og naturen i bestemte områder, lodsejerønsker, adgangsforhold og jagtperioder
 
Guidekortet vil være pålagt et gebyr. Det enkelte guide-arrangement vil være pålagt et gebyr. (Den endelige prisstruktur er endnu ikke fastsat af bestyrelsen). Lystfiskerforeningen af 1926 er en nonprofit-organisation, hvorfor guide- og deltagergebyr fra kommerciel virksomhed ubeskåret vil blive anvendt til vandpleje. Ansøgning om tilknytning til forening og udstedelse af guidekort skal fremsendes foreningens formand, Tonni Kjær Jensen.