Ingen kommerciel guidning på HOFs vand ved Storå

021_1.JPG

Efter henvendelser fra såvel lodsejere som foreningsmedlemmer har Holstebro og Omegns Fiskeriforening (HOF)med omgående virkning besluttet, at der ikke tillades kommerciel guidning, hvor foreningen disponerer over fiskeretten, skriver formand Gunnar H. Pedersen i en pressemeddelelse. Baggrunden er, at flere kommercielle aktører bekendtgør, at de udfører guidning ved Storå.
 
Det støder såvel lodsejere som foreningsmedlemmer, at den støtte, de giver og har givet foreningen i forbindelse med genrejsningen af åen som et laksevand, skal kommercialiseres, og de har derfor opponeret mod dette. Det er naturligvis vitalt for foreningen, at forholdet til lodsejerne er det bedst mulige, fortsætter formanden.
Bestyrelsen har på den baggrund besluttet, at kommerciel guidning er ikke tilladt på de dele af Storåsystemet, hvor HOF har dispositionsretten.
 
Foreningen bryster sig af, at have en særlig ”Storå-ånd”, hvor medlemmerne gerne viser nye lystfiskere til rette ved åen.
Det sker typisk ved et tilfældigt møde, hvor man får sig en god snak. I bestyrelsen er vi ofte blevet kontaktet at nye lystfiskere ved åen, der har ønsket at kvittere for den fine modtagelse, de synes, de har fået. Via Facebook kan der også på frivillig basis skabes kontakter.
 
Den ånd vil vi gerne bevare og styrke, slutter Gunnar H. Pedersen.