Tidligere formand i Vejle Sportsfiskerforening Kurt Jørgensen er død

Kurt Jørgensen VSF .jpg

Vejle Sportsfiskerforenings mangeårige formand Kurt Jørgensen søndag aften døde af en ondartet lungebetændelse, som han havde døjet med i nogen tid. 

Foreningens nuværende formand Niels Risak skriver:  Vi er mange, der vil savne ham for bordenden mandag formiddag i klubhuset, og Kurt vil blive husket og savnet i Vejle Sportsfiskerforening, som han viede en stor del af sit liv til.

Kurt var naturligvis æresmedlem af Vejle Sportsfiskerforening, som han var medlem af i ikke mindre end 75 år. Han sad i bestyrelsen i 44 af disse, og mon ikke 39 år i formandsstolen er rekord i en dansk lystfiskerforening. Kurt var en ildsjæl, der arbejdede hårdt for at forbedre forholdene for medlemmerne i foreningen, og som hele tiden forsøgte at leje så meget fiskevand langs Vejle og Rohden å som muligt. Han havde et fantastisk fint forhold til lodsejerne, hvoraf han kendte de fleste personligt. 

I Kurts Jørgensens formandstid skete der rigtig mange forbedringer af fiskevandskvaliteten i Vejle å, og med etableringen af foreningens eget klækkeri kom der for alvor gang i ophjælpning af havørredbestanden - og dermed også i medlemstilgangen. Dette lange seje træk var Kurt som formand gennem mange år en meget stor del af.

Vi har mistet en stor personlighed, en sportsfisker af de sjældne og en ildsjæl, der brændte for Vejle Sportsfiskerforening. Vi har mistet en legende. 

Æret være hans minde!