Generalforsamling i Horsens og Omegns Sportsfiskerforening

Generalfor-2.jpg

Horsens og Omegns Sportsfiskerforening (HOS) afholdte generalforsamling i klublokalerne tirsdag den 7. marts med 37 fremmødte medlemmer. 

Der blev indledt med foreningens slagsang, der kan findes på hjemmesiden. Formand Hans Nielsen kunne i beretningen notere medlemsfremgang og sund økonomi. Eneste minus er, at det går trægt med at skaffe juniormedlemmer på trods af store anstrengelser.

Kasserer Harry Madsen gennemgik regnskab og budget. Der blev hensat midler til renovering af foreningens fiskerhytte ved Tørring. Udover mådeholdenhed med udgifterne bunder det gode økonomiske resultat i, at Tørring og Omegns Sportsfiskerforening, som fusionerede med HOS pr. 1. januar 2016 som medgift havde en god kassebeholdning (foruden en fiskerhytte på egen grund ved Gudenåen) samt at foreningens medlemmer flittigt har optrådt som parkeringsvagter ved koncerter og andre store arrangementer.

Et medlem havde stillet forslag om obligatorisk fang og slip ved foreningens vand i Øvre Gudenå. Det affødte en livlig diskussion, der endte med forkastelse af forslaget, men bestyrelsen lovede at finde ud af en grænse for, hvor store bækørreder der må hjemtages. 

To bestyrelsesmedlemmer havde valgt at stoppe efter mange års tro tjeneste,  og heldigvis er nye kræfter klar til at overtage.

Under den efterfølgende pokaluddeling blev bl.a. fangeren af en bækørred på 62 cm præmieret, ligeledes et bestyrelsesmedlem, der havde fanget en havørred på 7,5 kg i Karup Å.

Generalfor-1.jpg