Generalforsamling i HOF

021_0.JPG

Holstebro og Omegns Fiskeriforening, i daglig tale kendt som HOF, der er den ubestridte storebror blandt Storås foreninger og konsortier, afholdt generalforsamling i slutningen af februar.
Gunnar H. Pedersen, mangeårig formand for den hæderkronede forening, indledte sin lange, detaljerede beretning med at erindre om sin beretning fra året før , hvor han begejstret omtalte den markante fremgang får laksefiskeriet i åen vest for Holstebro by.
 
Efter en endnu større fremgang i det forløbne år var det svært for formanden at finde ord for den positive udvikling, hvor Storå på rekordtid er blevet Danmarks mest produktive fiskevand hvad angår både antal og størrelse og såmænd også flest vildlaks; og hvor han selvsagt også fremhævede Simon Shimizus formidable kroglaks på 141cm – den længste, der nogensinde er registreret her i landet.

Derfor er det også slut med udsætninger af laks i løber af 2017 som det første sted i Danmark. – ”En milepæl er nået”, som Gunnar udtrykte det.
 
Til gengæld var der tilbagegang for havørrederne, hvor der i HOF blev landet 328 i 2015 mod 275 sidste år. Tallene for laksene er 375 under og 741 over 75 cm, i alt 1086  laks alene i HOF-regi mod 572 i 2015.
De fine tal har da også medført, at årets kvote for Storå igen er forhøjet, så der i år må hjemtaget 250 under og 220 laks over de 75 cm.
 
Det fremgik videre af beretningen, at HOF har ventet tålmodigt på en løsning på passage-problemer forbi det gamle vandkraftværk og ventetiden kan ifølge formanden blive forlænget en rum tid endnu, da kommunen pt. især har fokus på klimasikring, hvor opgaven primært er at sikre Holstebro mod gentagne oversvømmelser. Men HOF vil blive ved med at holde fast i passage-problemerne med den oplagte begrundelse, at ”det flotte resultat, der er opnået i Storå vest for søen, let kan tabes ved et forkert valg af søen”. Faktisk er  2/3 af åens længde beliggende oven for søen og dermed spærret for vandrefisk.
 
Gunnar betonede også vigtigheden af et positivt og problemfrit forhold til lodsejerne, hvor det er helt afgørende, at reglerne for parkering og tilkørselsveje overholdes til punkt og prikke. Desuden findes der undertiden mistet endegrej, hvor modhager på krogene ikke er fjernet og han understregede derfor, at reglerne om grej og genudsætninger ligeledes skal respekteres. I 2016 har det således været nødvendigt at ekskludere to medlemmer for grovere overtrædelser!
 
Til gengæld havde formanden rosende ord om den særlige ”Storå-ånd”, hvor fiske-turister priser den venlige modtagelse fra foreningens medlemmer, som gerne giver råd og tips til de udenbys. Sidst men ikke mindst havde han store forhåbninger til ungdomsarbejdet og påpegede, at juniorerne nu kan opnå gratis medlemskab. Det er også med særlig tanke på de unge, at værkstedsdelen i HOFs hyggelige og rummelige klubhus nu står foran en udvidelse. - Det var således en glad og stolt formand, der udtalte en varm tak til foreningens samarbejdspartnere og med særlig adresse til bestyrelsen, hvor alle inklusive suppleanterne har ydet en fantastisk indsats.