Gelsåsammenslutningen åben for nye foreninger

2008eskov01.jpg

For første gang siden 2006 er det nu muligt for andre foreninger, der er medlem af forbundet, at søge om optagelse i Gelsåsammenslutningen. De 12 foreninger bag sammenslutningen repræsenterer i dag ca 2.300 medlemmer, og der vil som udgangspunkt være plads til mellem 500 og 1000 nye medlemmer. Ansøgninger behandles efter først-til-mølle princippet.

Ny forpagtningsaftale

Gelsåsammenslutningen har indgået en ny forpagtningskontrakt med lodsejerne om leje af fiskevandet i perioden 2017 t.o.m 2026, og på generalforsamlingen d. 23.2.2017 var der bred opbakning blandt sammenslutningens foreninger til at binde sig for den nye periode. På trods af, at et medlemskab af Gelsåsammenslutningen pt kun koster kr 80,- pr år pr medlem, har to af sammenslutningens tidligere foreninger imidlertid besluttet ikke at ville fortsætte i den nye kontraktperiode. Dette åbner nu op for, at sammenslutningen kan optage en eller flere nye foreninger.

Sammenslutningen råder over 74 km af Gels Å, der potentielt er lakse- og havørredførende på hele strækningen. Fiskesæsonen starter 16. april og slutter 31. oktober. Ved lav vandføring lader passageforholdene i Ribe by meget tilbage at ønske, men der er ingen spærringer i eller nedstrøms sammenslutningens fiskevand.

Kort over fiskevandet kan ses på hjemmesiden: www.gelsaa.dk

20150514edo.jpg

Kun foreninger tilsluttet Danmarks Sportsfiskerforbund kan søge om optagelse. Alle ansøgninger behandles diskret, og vilkår for optagelse forhandles individuelt.

Foreningen skal på samme måde som sammenslutningens nuværende medlemsforeninger forpligte sig for hele kontraktperioden dvs. til udgangen af 2026.

Interesserede foreninger kan henvende sig til formanden, Kim Hermann, på mail kh@gelsaa.dk eller telefonisk på 23 30 38 36.

Laksekvoterne 2017

De nye laksekvoter er offentliggjort, og Ribe Å-Systemet har fået tildelt samme kvote som sidste år = 120 laks.

Der er ingen øvre begrænsning på fangst af havørred.

Der har endnu ikke været afholdt fordelingsmøde i Samarbejdsudvalget for Ribe Å-Systemet, men så snart dette er sket, vil fordelingen af laksekvoten blive offentliggjort på hjemmesiden.