Friluftsrådet støtter aktive ældre i naturen

Billed 3, kun foreningsbåde har adgang til fiskeri på Tissø.JPG

Er din forening medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund? Og er I en eller flere aktive ældre i foreningen? Ja, så har I nu muligheden for at søge støtte fra Velux Fonden og Friluftsrådets program 'Aktiv af natur'.

Ældre er et stort aktiv for foreningslivet, naturen og friluftslivet i Danmark. Derfor lanceres i dag en støtteordning, der skal uddele midler til aktive ældres aktiviteter. Ansøgningsfrist er 1. juni. Det skriver Friluftsrådet i dag i en pressemeddelelse.

Mange ældre gør en særlig aktiv indsats rundt om i de danske frilufts- og naturforeninger. Hvad enten de er frivillige instruktører, bestyrelsesmedlemmer, turguider, naturplejere eller lignende, bidrager de alle til, at andre kan være aktive og nyde fælles samvær i naturen.

Ældre bruger oftere naturen end andre aldersgrupper. Og de har ofte tiden og overskuddet til at gøre noget godt for naturen eller give natur- og friluftsoplevelser til andre.

For at støtte op om denne vigtige frivillige indsats har VELUX FONDEN og Friluftsrådet indgået et partnerskab om uddeling af 1,5 millioner kr. i 2017 til særligt aktive ældres aktiviteter. Programmet ’Aktiv af natur’ kan søges af Friluftsrådets 85 medlemsorganisationer, en lokalafdeling eller selvstændig forening tilknyttet en af medlemsorganisationerne.

Der gives støtte til almennyttige aktiviteter inden for friluftsliv og naturbeskyttelse i Danmark. De ældre skal være minimum 60 år, og mindst én af de særligt aktive ældre skal være ude af erhverv. Fristen for at søge er den 1. juni 2017.

– De aktive ældre er en kæmpe ressource for friluftslivet og for samfundet generelt, og de kan være med til at skabe mange gode naturoplevelser for sig selv og andre. Vi håber, at vi med dette initiativ kan give de ældre et velfortjent skulderklap og en håndsrækning til at sætte endnu flere gode initiativer i gang, siger Jan Ejlsted, direktør for Friluftsrådet.

Fotograf Hans Tonnesen.jpg

VELUX FONDENs direktør Ane Hendriksen siger:

– Vi glæder os til at følge de mange spændende initiativer og naturprojekter, som de aktive ældre vil iværksætte til gavn og glæde for sig selv og andre og ikke mindst for vores fælles natur.

Erfaringerne fra de to tidligere partnerskaber i 2014 og 2015, hvor i alt tre millioner kr. blev uddelt, viser, at den økonomiske og moralske støtte fra ’Aktiv af natur’ gør en betydelig forskel. De ældre ildsjæle er blevet bekræftet i, at det nytter at være aktiv. Flere foreninger har opnået at få nye medlemmer eller fastholde aktive ældre, som ellers var ved at falde fra. De støttede aktiviteter har bidraget til at styrke livsglæden og det sociale sammenhold, og fremme sundheden gennem fysisk aktivitet i det fri.

Læs mere om mulighederne, udfyld ansøgningsskema, og se eksempler på tidligere støttede projekter på: www.aktivafnatur.dk.

Hvis du har spørgsmål i forbindelse med ansøgningen, er du altid velkommen til at kontakte en konsulent i Friluftsrådet på tlf. 33 79 00 79 (tast 2) eller aktiv@friluftsraadet.dk

jubilæumslogo Friluftsrådet 75 år.jpg
Velux logo.jpg