Dagkortsalget starter den 25. marts

Dagkortsalg_0.jpg

Der har været en del forvirring omkring starten af dagkortsalget til Langå Sportsfiskerforenings strækninger; men i dag slog formanden Lars Kielsgaard i en telefonsamtale fast: Dagkortsalget starter lørdag den 25. marts.

Lars beklagede forvirringen meget og lovede at fra og med næste år blive der fuld klarhed over startdatoen.

Samtidigt berettede Lars at der næsten hver dag bliver fanget store laks af foreningens medlemmer, og det er da også meget flotte fisk der fremvises på foreningens hjemmeside. 

Lars fortalte også at flere af de fine laks er taget på flue, og at åen er lettilgængeligt for fluefiskerne, da der jo ikke er ret meget grøde for tiden.