ROLK i god udvikling

rolk.JPG

2016 var et rigtig godt år for Roskilde og Omegns Lystfiskerklub (ROLK). Det var nemlig både præget af mange vellykkede arrangementer i foreningen og af en pæn medlemsfremgang.

- ROLK har været involveret og søgt indflydelse på en lang række områder. Vores vandmiljø, fredningszoner, ny etablering af åløb samt udlægning af gyde/skjulesten. Tillige fiskeret i nye fiskevande, udsætningsplaner, Grønt råd i Roskilde og Lejre kommune, osv. osv., skriver formand Uffe Clemmensen i sit decembernyhedsbrev, hvor han også nævner medlemsfremgangen: 

Vi har formået at øge medlemstallet i klubben, hvor mange andre fiskeklubber mister mange medlemmer. Det er inspirerende for bestyrelsens arbejde, at se den nye strategi virker, og at vi skaber respekt om klubben. Tak for jeres støtte og hjælp i dette arbejde, som medlem af klubben.

Blandt ROLKs mange projekter har været restaureringen af Gedebækrenden, og det var med stor glæde at medlemmerne i denne vinter kunne konstatere, at ørrederne havde indfundet sig på de nye gydebanker. Resultatet kan ses i denne video.