"Fiskeskoler for flygtninge". En model til at hjælpe unge ind i foreningslivet og ud i naturen gennem undervisningsforløb med sportsfiskerforeninger. Projektet blev drevet af Integrations-portalen.dk og Danmarks Sportsfiskerforbund.

Fiskeskoler 2019

• Horsens og Omegns Sportsfiskerforening
• Odense Sportsfiskerklub
• Kolding Sportsfiskerforening

Fiskeskoler 2020

  • Horsens og Omegns Sportsfiskerforening
  • Odense Sportsfiskerklub
  • Lystfiskerforeningen AROS
  • Sportsfiskerforeningen for Hjørring og Omegn
  • Vejle Sportsfiskerforening
  • Kolding Sportsfiskerforening


Er din forening interesseret i at starte en fiskeskole? Kontakt Kaare Manniche Ebert fra Danmarks Sportsfiskerforbund for at høre mere.

Danske sportsfiskerforeninger afholdt i 2019 og 2020 en række fiskeskoler for børn og unge med særligt fokus på mødet mellem forskellige kulturelle baggrunde. 120 unge mennesker har fået en unik mulighed for at komme tættere på naturen, lære at fiske og blive en del af fællesskaberne i de danske sportsfiskerforeninger.

Erfaringerne fra projektet blev samlet i denne online drejebog, som andre foreninger kan lade sig inspirere af, når de skal byde nye lystfiskere velkommen i fællesskabet.

Friluftsrådet støttede projektet med 900.000 kr. fra puljen Udlodningsmidler til Friluftsliv. Medfinansieringen kom fra LAG Odder-Hedensted og Landdistriktsmidler bevilliget af Erhvervsstyrelsen.

Læs mere her: Sådan gik det første år med fiskeskolerne