• Lørdag den 21. maj 2022 kl. 10.00

Lystfiskeriets Dag på Vestfyn: Hjælp fiskene i Storå

DSCF8599_Storå.jpg

Vandpleje og festligheder

Danske lystfiskerforeninger lægger et stort arbejde i at skabe de bedste forhold for fiskene i vandløb, og i anledning af Lystfiskeriets Dag lørdag den 21. maj kan du få et indblik i den frivillige vandpleje.

Vends Sportsfiskerforening udlægger skjulesten og dødt ved i Storå nedstrøms Bogensevej i Brenderup. Projektet skal skabe dynamik og øge variationen i vandløbet, og det vil skabe skjulemulighed for den fiskeyngel, som fødes på de nyligt udlagte gydebanker opstrøms projektstrækningen. Vends Sportsfiskerforening indbyder lokale borgere til fysisk arbejde og festligheder den 21. maj. Klubben formidler viden om vandløbets dyr, og hvorfor de har brug for grus, sten og dødt ved.

Eventet markerer både Lystfiskeriets Dag og den internationale begivenhed World Fish Migration Day, som skaber opmærksomhed om vandrefiskenes behov for at kunne vandre frit i vandløb uden spærringer.


Start: kl. 10:00

Slut: kl. 12:00

Mødested: Bogensevej 33, Brenderup

Kontaktperson: Søren Knabe

E-mail: soren@knabe.dk

Telefonnummer: 22 77 65 64

Hjemmeside: www.vends.org