Foreninger

Vends Sportsfiskerforening

Vendsbannersknf3.jpg

Vends Sportsfisker Forening er en aktiv, vestfynsk forening med base i Rolund ved Nørre Åby.

Vi er en ungdommelig forening med en hyggelig sjæl - og vi har højt til loftet og plads til forskellighed.


I Vends dyrker vi eventyrlysten, det gode kammeratskab, og vi glæder os over hyggeligt samvær med ligesindede fiskenørder i alle aldre – og uanset om du er tyk eller tynd, høj eller lav, så er du velkommen hos os.


BLIV MEDLEM HER!


Fyns bedste å-fiskeri:

I Vends Sportsfiskerforening er vores fiskevand uhyre vigtigt for os. Vi bestræber os på at kunne tilbyde medlemmerne det absolut bedste å-fiskeri en fynsk forening kan tilbyde! Af den grund er vi på konstant jagt efter nyt og spændende å-vand, og de sidste mange år har vi hvert år sikret nyt fiskevand til medlemmerne.

Det betyder vi i dag råder over Fyns bedste ørredfiskevand.


Storå + Brænde Å

 • Vi har eksklusivt fiskevand i Stor Å og Brænde Å. Begge vandløb er kendt for deres store havørredopgang.


Odense Å sammenslutningen

 • Vi er naturligvis også med i Odense Å Sammenslutningen, hvor alle vores medlemmer kan fiske i Odense Å, Stavis Å, Ryds Å, og Lindved Å.


Gelså sammenslutningen

 • Ydermere er vi netop blevet optaget i Gels Å sammenslutningen som råder over 74 km å-bred i det sønderjyske.

Det betyder, at du nu – som medlem af Vends – og med et enkelt medlemskab til kr. 870.- kan fiske LAKS, havørred, bækørred, stalling, monstergedder og meget andet.

Som du nok forstår er vi en alsidig forening med ultra meget fiskevand. Faktisk, så vil vi påstå at du kan fiske et helt år uden at komme alt vores vand igennem.


Med andre ord, er du til å-fiskeri, så får du ikke mere, eller bedre, fiskevand i nogen anden fynsk forening!


BLIV MEDLEM HER!


Se vores fiskevand her


Link til Gels Å Sammenslutningen


Link til Odense å Sammenslutningen

 

Om foreningen:

Vends Sportsfisker Forening har pt. 130 medlemmer, og vi har som nævnt base i vores lille nyrestaurerede og hyggelige klublokale, som ligger i Rolund ved Nr. Åby, små 100 meter fra Viby Å.

I klubhuset mødes vi ca. 10-12 gange om året. Vi afholder fluebindingsaftener, blandt andet i et nyt koncept vi kalder ”bind & æd”. Vi afholder filmaftener, rejseforedrag, eller mødes til en hyggelig aften hvor vi nørder fiskeri og fortæller røverhistorier. Det er også i klublokalet vi arrangerer klubture, afholder bestyrelsesmøder, og afholder også den traditionelle julefrokost, som er et stort tilløbsstykke.


Kammeratskab og fisketure:

I Vends er det medlemmerne der sætter dagsordenen, og alle har mulighed for at præge klubben og arrangere vores ture.

Og lige præcis fælles fisketure er noget vi værdsætter meget højt. Som I så mange andre fynske klubber er ørreden og ikke mindst den fynske nationalfisk "havørreden” ofte i fokus for vort fiskeri. Vi arrangerer årligt mange ture i jagten på de sølvblanke skønheder, og ikke mindst vores ø-ture er utroligt populære blandt medlemmerne. Igennem de senere år har vi besøgt mange mindre øer i det sydfynske, og især vores Lyø-ture har været ekstremt populære. De kommende år søger vi nye jagtmarker, og det betyder at vi til foråret sender et hold afsted mod Ærø – og det er planen at vi skal udforske samtlige små hemmelige ørred havørred-øer i det sydfynske øhav.


Selv om vi i meget glade for havørreden, så er det ikke alt i Vends der drejer sig om ørred. Vi elsker også at udforske andre arter, og vi opsøger gerne alt muligt andet spændende fiskeri. Det betyder at vi hvert år afholder et væld af ture i jagten på ”alternative” fiskearter og vi er altid nysgerrige på masse nye gode oplevelser. De senere år har vi jagtet fladfisk, torsk, pighvar, stalling, laks, havbars og gedde – ofte med stor succes.


Som tidligere nævnt er vi netop optaget som medlemsforening i Gelsåsammenslutningen, og det betyder at vi nu kan tilbyde alle medlemmer muligheden for at fiske laks i det sønderjyske, og lur mig om ikke det bliver noget af et tilløbsstykke


Hvis du vil i kontakt med os, så kan du maile til os - eller ringe på tlf: 22862140


 

Vends – Her mødes Fyns mest aktive vandplejefolk:

I Vends er vi meget bevidste om at det gode fiskeri ikke kommer af sig selv, og vi har derfor et ekstraordinært stort fokus på Vandpleje. Vi er Fyns mest aktive forening på vandpleje området, og i kraft af vores mange elfisketure, er vi øens største leverandør af moderfisk til Fyns Laksefisk og Havørred Fyns årlige smoltudsætninger.


I Vends er vi også meget aktive når det kommer til restaureringsprojekter og genopretning af vandløb. Vi gennemfører som minimum et restaureringsprojekt hvert år, og de senere år har vi udlagt store mængder af gydegrus og skjulesten i Storå, Harndrup bæk, og Viby Å til glæde for de nordvestfynske ørredbestande.


I foråret 2022 hjalp vi DTU Aqua og Naturpark Lillebælt med pasning af en smoltfælde i forbindelse med etableringen af smoltrevet ved Storåens udløb ved Varbjerg. I 2025 gentages forsøget, og vi har indvilliget i at hjælpe endnu engang


Vi samarbejder tæt sammen med Havørred Fyn, Vandpleje Fyn, Fyns Laksefisk, Danmarks Sportsfiskerforbund, DTU Aqua, og Middelfart Kommune.


Du er velkommen ved os:

Hvad enten du går med et ønske om at gøre fiskeriet på Fyn endnu bedre, eller er interesseret i at lære noget om ørredens biologi – eller du "bare" ønsker at få fingrende i noget af Fyns mest attraktive fiskevand - ja, så har du rig mulighed for at få stillet dine lyster hos os - og du skal være så hjertelig velkommen!


Hvis du vil høre mere om Vends Sportsfiskerforening, så er du velkommen til at kontakte os på mail. Du kan også følge os på Facebook og på Instagram.


 

Læs mere om hvad vi render og laver, og se billeder fra arrangementer med mere på vores Facebook side.
Vi glæder os til at høre fra dig!


Med venlig hilsen

Vends Sportsfiskerforening


Kontakt: vendssportsfiskerforening@gmail.com
KONTINGENTSATS for 2024:

Senior 870.- kroner.

Ungdomsmedlemmer 570.- kroner.

Juniorer 100.- kroner.
Se alt vores fiskevand på siden her: http://vends.opening.dk/forside/fiskevandeREGLER FOR FISKERI


Regler for fiskeri i Gels Å


Regler for fiskeri i Odense ÅREGLER FOR STORÅ

 • Fiskeri er tilladt fra 1.marts og indtil 31. oktober. 
 • Det er udelukkende tilladt at fiske med modhageløse kroge (eller med nedklemte modhager).
 • Ormefiskeri er tilladt i vore vande. Dog kun med cirkelkrog str. 2,0 eller større. (HUSK - modhageløs, eller nedklemte modhager)
 • Bækørreder er fredet.
 • Alle fisk under mindstemålet skal nænsomt genudsættes.
 • Det er kun tilladt at fiske efter ikke fredede arter. 
 • Der må højst hjemtages 1 fisk pr. mand pr. døgn.
 • Kontroller hinanden ved vore fiskevande, forlang medlemskort og fisketegn (18-64 år) forevist, bortvis tyvefiskere samt husk: Skån naturen – tag affald med hjem.
 • Parker dit køretøj, så det ikke er til gene for andre.
 • Beskyt anden mands ejendom, hegn, led og lignende.
 • Gå direkte ad nærmeste anviste vej til fiskevandet.
 • Respekter andre fiskere og undgå støjende adfærd.
 • Vær sikker på, at du fisker på lovligt område – ellers lad være.
 • Alle uregelmæssigheder ved vore vande bedes i snarest meddele til vandplejeudvalget 
 • Bemærk at der i Odense Å er andre regler når du fisker på Odense Å Sammenslutningens fiskevand.
 • Mindstemål for havørred er 40 cm.Fiskeregler for Brænde Å


Fiskeri er til enhver tid underlagt de offentlige fredningstider.


Brænde Å er fredet fra 1. november til førstkommende lørdag efter 1. marts.

Total fredning af nedfaldsfisk i tiden 16. januar til 1. april.

Fiskeri med orm i Brænde Å skal foregå med mindst krogstørrelse 2,0.

Mindste mål for Bækørred: 30 cm.

Mindste mål for Havørred: 40 cm.

Mindste mål for Gedder: 60 cm.

Der må højest hjemtages 3 ørreder om ugen.

Ørrederne skal landes med knude frit net, og de må kun berøres med våde hænder.


Ovenstående regler er sakset fra Assens og omegns Sportsfiskerforenings hjemmeside.


For at læse reglerne i fuld tekst: https://www.aos-assens.dk/wp-content/uploads/2022/01/Fiskeregler-2022.pdfSALG AF GÆSTEKORT TIL STORÅ

Dagkort til StorÅ sælges kontakt venligst kasserer Jens Rasmussen - tlf: 26237226