Medesektionen arrangerer events og konkurrencer for medefiskere. 

Kasper Struck

Medefiskerne

Hvem er medesektionen?
Medefiskerne i Danmarks Sportsfiskerforbund har deres eget udvalg, som koordinerer medefiskernes aktiviteter og er bindeled til forbundet. Alle foreninger i Danmarks Sportsfiskerforbund er velkomne til at deltage i medefiskernes årlige møde i november, hvor det kommende års aktiviteter fastlægges, heriblandt DM og arrangementer i forbindelse med Lystfiskeriets Dag. I realiteten består medesektionen derfor af de foreninger, der har aktive medefiskere og ønsker at møde op til det årlige møde.

Hvorfor medefiskeri?
Medefiskeri er lystfiskeri med naturlig agn som f.eks. orme, skalddyr eller sildestrimler.

  • Selv om Danmark er et mekka for ørredfiskere, så har vi faktisk også et fantastisk godt medefiskeri, og hvorfor ikke udnytte det?
  • Medefiskeri er let at gå til, men svært at mestre.
  • Medefiskeri giver let den nye fisker en succes med hjem, der er stort set fangstgaranti, og alle kan være med.

Det gør medesektionen:

  • Tilbyder råd og vejledning i forbindelse med medefiskeri generelt.
  • Hjælper dig og andre lystfiskere med at komme i gang med medefiskeri.
  • Skaber kontakt til andre medefiskere i dit område.
  • Giver hjælp til arrangementer, hvor medefiskeri indgår.