Danmarks Sportsfiskerforbunds natur- og miljøteam-koordinatorer er lokale tovholdere for den omfattende miljø- og vandplejeindsats fra frivillige sportsfiskere over hele landet. 

_0007_DSCF8901.jpg

Lars Brinch Thygesen

Natur- og miljøkonsulent

Natur- og miljøteam-koordinatorerne dækker Danmarks vandområder
Danmark er opdelt i fire vandområdedistrikter, som igen er inddelt i 23 hovedvandoplande. Danmarks Sportsfiskerforbunds natur- og miljøteam-koordinatorer er hver især ansvarlige for bestemte hovedvandoplande.

Kontakt din lokale natur- og miljøteam-koordinator, eller spørg vores natur- og miljøkonsulent Lars Brinch Thygesen, hvis du vil vide mere om koordinatorerne og deres arbejde.

 

Find natur- og miljøteam-koordinatorerne her:

Vandområdedistrikt Jylland og Fyn

Nordlige Kattegat, Skagerrak
Carsten Bregnhøj: 
skagerak@sportsfiskerforbundet.dk


Limfjorden Nord
Jens Selmer Larsen:   
limfjordennord@sportsfiskerforbundet.dk

Limfjorden Syd
Flemming Friis Hansen:  
himmerland@sportsfiskerforbundet.dk

Mariager Fjord
Per Nielsen:  
mariagerfjord@sportsfiskerforbundet.dk

Nissum Fjord + Ringkøbing Fjord
Torben Thinggaard:   
vestjylland@sportsfiskerforbundet.dk

Randers Fjord + Horsens Fjord
Jan Karnøe:
oestjylland@sportsfiskerforbundet.dk

Djursland + Århus Bugt
Arne Bager:
aarhus@sportsfiskerforbundet.dk

Vadehavet
Søren Rygaard:
vadehavet@sportsfiskerforbundet.dk

Lillebælt/Jylland
Morten Ringive:
sydoestjylland@sportsfiskerforbundet.dk

Lillebælt/Fyn + Odense Fjord + Storebælt + Det Sydfynske Øhav 
Søren Knabe:
fyn@sportsfiskerforbundet.dk

Vandområdedistrikt Sjælland

Kalundborg
Per Christensen:
vestsjaelland@sportsfiskerforbundet.dk


Isefjord + Roskilde Fjord
Rune Hylby:
nordkysten@sportsfiskerforbundet.dk


Øresund + Køge Bugt
Henning Hjuler:
oeresund@sportsfiskerforbundet.dk


Smålandsfarvandet + Østersøen
Christian Skotte:
sydsjaelland@sportsfiskerforbundet.dk

Vandområdedistrikt Bornholm

Bornholm
Erik Thorsen:
bornholm@sportsfiskerforbundet.dk

Internationalt vandområdedistrikt 

Kruså-Vidå
Morten Ringive:   
sydoestjylland@sportsfiskerforbundet.dk