Skjern Å 16042011.jpg

Kontaktoplysninger

Per Helge Jørgensen

Jeg har været Instruktør i DSF siden 1976.

Jeg har undervist på Juniorlederkurset gennem en årrække og har været kursusleder på de første overbygningskurser på Juniorlederkurset.

Jeg har gennem alle årerne primært undervist i fluefiskeri og i mere end 25 år været kursusleder på laksekurser i Norge.

Jeg har været med til at lave ca. 100 voksenkurser for DSF.

Ud over min undervisning for DSF, har jeg også haft en række tillidsposter i DSF.

Jeg har været formand for Instruktørsammenslutningen i 14 år. Jeg har være næstformand i Nordisk Sportsfiskerunions Ungdomsudvalg.

Derudover har jeg været formand for Dalum Lystfiskerforening's vandplejeudvalg. Jeg har været bestyrelsesmedlem i DL's juniorbestyrelse og været sekretær i den gamle Amtskreds 5 under DSF.

De seneste år har jeg primært undervist i fluefiskeri efter laks i Danmark og Norge.

I mit civile liv arbejder jeg som miljøtekniker i Miljøstyrelse. Primært med grundvand og fisk i vandløb og søer.