Lars Rasmussen

Lars Rasmussen

Direktør

Lyst- og sportsfiskerforeningerne er kernen i Danmarks Sportsfiskerforbund. Medlemsforeningerne har politisk indflydelse i forbundet og er med til at tage stilling til de store linjer i Danmarks Sportsfiskerforbunds udvikling ved forbundets kongres hvert andet år.

Danmarks Sportsfiskerforbund er foreningernes fælles politiske stemme. Vi arbejder på vegne af foreningerne for et bedre vandmiljø, flere vilde fisk og et bedre lystfiskeri.

Forbundet hjælper også foreningerne med at løse administrative opgaver såsom kontingentopkrævning, så foreningerne kan koncentrere sig om alle de aktiviteter, der gør det sjovt at være medlem: klubaktiviteter, junioraftener, vandløbsrestaurering med mere.

Det får jeres forening ud af et medlemskab i Danmarks Sportsfiskerforbund:

  • Din forening har mulighed for gratis at opbygge en ny og moderne hjemmeside med vores hjemmesideskabelon.
  • Din forening kan sælge medlemskaber og produkter på et moderne Fiskekort.dk.
  • Din forening kan gratis modtage hjælp til administration af foreningens medlemmer – bl.a. kontingentopkrævning m.m.
  • Din forening kan få rådgivning af forbundets instruktører og foreningskonsulenter.
  • Din forening kan få rådgivning af forbundets fiskebiolog og forbundets natur-og miljøkonsulent.
  • Din forening kan benytte Danmarks Sportsfiskerforbunds lokalredaktør til at formidle arrangementer, fangster og andre nyheder via Sportsfiskeren.dk.
  • Din forening kan benytte Sportsfiskeriets Hus til arrangementer m.m.