DSF: Bør administration og tilsyn med risikovirksomheder flyttes til Miljøstyrelsen?

DJI 0453+Beluftnings Tank Den alvorlige miljøforurening ved RGS Nordic i Slagelse Kommune er et af flere eksempler på, at kommunerne har svært ved at leve op til deres ansvar som miljømyndighed ved risikovirksomheder. Foto: Arkiv.

Sagen om Nordic Waste er endnu et eksempel på, hvordan landets kommuner har svært ved at håndtere administration og tilsyn med risikovirksomheder, der kan påvirke natur og miljø. Danmarks Sportsfiskerforbund mener, at der er behov for en politisk drøftelse af, hvorvidt ansvaret skal flyttes fra kommunerne til fx Miljøstyrelsen.

DSCF0204 1

Torben Kaas, Formand

Danmarks Sportsfiskerforbund

BESKYT VORE VANDE

 

Danmarks Sportsfiskerforbund arbejder for en bedre beskyttelse af vores vandmiljø og vores fiskebestande.

 

Vores åer, søer og hav er presset af fysiske indgreb, næringsstofbelastning og forurening. Danmarks Sportsfiskerforbund arbejder målrettet på at beskytte og genoprette vores vandmiljøer.

 

BLIV MEDLEM OG STØT OS I KAMPEN FOR ET SUNDT VANDMILJØ!

Hjarnø Havbrug, RGS Nordic og nu Nordic Waste. Det er alle tre virksomheder, der indenfor de sidste 5 år har været indblandet i sager, hvor den lokale kommune – og dermed miljømyndighed – har haft udfordringer med at varetage en ordentlig og effektiv administration og kontrol.

Det har ført til alvorlige miljøovertrædelser, der i sidste ende har haft store, negative konsekvenser for naturen og vandmiljøet. 

- Vi ser igen og igen eksempler på, at kommunerne har yderst svært ved at håndtere visse virksomheder og industrier. Det er ofte komplekse opgaver, der kræver mange ressourcer og særlige kompetencer – og hvor lovgivningen på området kan være indviklet. Vi mener derfor, at den seneste sag om Nordic Waste nu må give anledning til en politisk drøftelse på Christiansborg af, hvorvidt det fortsat skal være kommunerne, der skal være miljømyndighed for visse typer af virksomheder, siger Torben Kaas, formand i Danmarks Sportsfiskerforbund. 

Den føromtalte sag om Hjarnø Havbrug endte – udover en alvorlig dom og rekordstor bøde til havbrugsejeren – med en kulegravning af hele havbrugssektoren for at afdække, hvorvidt administration og kontrol var tilstrækkelig i kommunerne. 

Konklusionen var klokkeklar: I mange tilfælde blev de administrative forhold, såsom opdaterede miljø- og placeringstilladelser, ikke overholdt og tilsyn og kontrol var mangelfuld. Derfor vedtog Folketinget i 2020 at samle myndighedsansvaret for hele havbrugssektoren i Miljøstyrelsen. 

- Det stod helt klart i sagen om Hjarnø Havbrug, at Hedensted Kommune hverken havde kompetencerne eller den nødvendige armslængde til at føre en effektiv og tilfredsstillende kontrol med virksomheden. Og det første viste sig også at være gældende for flere andre kommuner med ansvar for havbrugsvirksomheder. Derfor pressede vi på for, at man samlede ansvaret i Miljøstyrelsen, hvilket siden har betydet klare forbedringer på området, siger Torben Kaas og fortsætter: 

- Vi mener, at man bør tage ved lære af den sag, og som minimum nu få taget et grundigt kig rundt i kommunerne og få en klar vurdering af – fx i samarbejde med KL – om der er behov for en større strukturel ændring i den måde, vi i Danmark har indrettet vores administration af potentielt miljøfarlige virksomheder, slutter Torben Kaas.

Fisk