Dom i havbrugssagen: Hjarnø Havbrug A/S skyldig i ulovlig overproduktion og idømmes stor bøde

Foto Kaninen Katrine Fra Endelave Pa Facbook006 Danmarks Sportsfiskerforbunds politianmeldelse har nu endelig ført til domsfældelse i sagen, der har været flere år undervejs.

Torsdag den 7. december 2023 faldt der endelig dom i sagen mod Hjarnø Havbrug. Havbrugsejeren blev kendt skyldig og der skal konfiskeres 125 mio. kr. Desuden får virksomheden en bøde på 20 mio. kr. og ejeren idømmes ambulant psykiatrisk behandling.

Siden 2017 har Danmarks Sportsfiskerforbund afsløret flere miljølovbrud hos Hjarnø Havbrug i Horsens Fjord, og i 2018 indgav forbundet politianmeldelse med havbruget. Det førte til, at der den 5. marts 2021 blev indledt en retssag mod havbruget ved retten i Horsens.

Anders Østergaard Pedersen, der er ejer og direktør for Hjarnø Havbrug A/S ved Horsens Fjord, blev anklaget for uretmæssigt at have tjent 191 millioner kroner ved at snyde med indberetninger til diverse myndigheder om fiskeopdræt og miljøforhold i perioden fra 2013 til 2018.

Anklagemyndigheden krævede derfor beløbet konfiskeret, og ejeren idømt bøde og fængselsstraf. Desuden ønskede anklagemyndigheden, at ejeren blev frakendt retten til at drive dambrug og havbrug i en periode.

Udskud da ringbind blev væk
Ved et retsmøde den 9. marts 2021 besluttede dommeren, at forsvareren i sagen skulle have adgang til materialet i 77 ringbind, som var blev konfiskeret ved en ransagning på virksomheden.

Ved det efterfølgende retsmøde den 22. marts måtte anklagemyndigheden imidlertid meddele, at man ikke kunne finde de mange ringbind hos politiet. Anklageren havde selv kopier af materialet og havde derfor ikke haft brug for materialet.

Blandt andet på den baggrund blev det besluttet at udsætte sagen og efterfølgende blev havbrugsejeren sygemeldt og der skulle udarbejdes en mentalundersøgelse. Derfor er der først faldet dom i sagen nu.

Stor bøde og konfiskation
I dag, den 7. december 2023 har retten i Horsens afgjort, at der er sket en ulovlig overproduktion af fisk på Hjarnø Havbrug og virksomheden er blevet idømt en bøde på 20 mio. kr.

Desuden bliver der konfiskeret 125 mio. kr. som retten vurderer, at virksomheden har tjent på den ulovlige produktion. Tidligere har der været tale om 191 mio. kr., men pga. de manglende ringbind mente retten ikke, at der var dokumentation for anklagers beregning af det ulovlige provenu.

Virksomhedsejeren blev desuden idømt ambulant psykiatrisk behandling i stedet for en fængselsdom efter anbefaling fra retslægerådet. Derudover er han tildelt en tillægsbøde på 20.000 kr samt frakendt retten til at drive havbrug og dambrug i 3 år.

Danmarks Sportsfiskerforbund er delvist tilfreds med dommen.

- Det vigtigste for os er, at opdrætteren er kendt skyldig og at det står helt klart, at produktionen har været ulovlig. Sagen har været et tydeligt eksempel på, at administration og tilsyn med den danske havbrugsindustri i flere år har været yderst mangelfuld - og det er nu blot bekræftet endnu engang med denne dom, siger Torben Kaas, formand for Danmarks Sportsfiskerforbund.

- Hvorvidt der er tale om et provenu på 125 mio. kroner eller 191 mio. kroner i forbindelse med den ulovlige og forurenende opdrætsvirksomhed er for havmiljøet uvæsentligt, og det har derfor ikke så stor betydning for vores opfattelse af dommen. Derimod mener vi, at frakendelse af retten til at drive havbrugsvirksomhed i 3 år er alt for lidt med tanke på den systematiske og alvorlige overproduktion, der er fundet sted, siger Torben Kaas.

Han mener desuden, at et af de vigtigste resultater af hele sagen har været, at administration og kontrol med de danske havbrug nu er samlet under Miljøstyrelsen.

- Siden Hjarnø-sagen blev indledt, er administrationen alle danske havbrug som bekendt overgået til Miljøstyrelsen, hvilket vi pressede hårdt på for. Det har vi en klar forventning om vil medføre en bedre og mere fyldestgørende kontrol af sektoren, siger Torben Kaas.

Anklagemyndigheden ønsker desuden ikke at anke dommen, mens forsvarer har udbedt sig betænkningstid.