Usædvanlig mange ørreder i sydsjællandsk vandløb

Storkebækken Udsnit Opskriften på den store ørredtæthed i Storkebækken har været genslyngning, skånsom vedligeholdelse, brede bræmmer og økologisk landbrugsdrift. Foto: Michael Bille

Kan et mindre vandløb i et fladt, sydsjællandsk landbrugsområde præstere noget, der ligner den største tæthed af ½-års ørreder i hele landet? En bestandsundersøgelse i Storkebækken i sidste uge viste en tæthed på ikke mindre end 520 ørreder pr. 100 m2 vandløb, så svaret kan meget vel være ja, og det skyldes ikke mindst de tiltag, som gårdejer og forfatter Kjeld Hansen har lavet på sin ejendom gennem de sidste 20 år.

DTU-Aqua laver i øjeblikket bestandsundersøgelser i Tryggevælde Å-systemet for at få opdateret planen for fiskepleje. I den forbindelse elfiskede en biolog i sidste uge i Storkebækken, der er et tilløb til Tryggevælde Å. Bækken løber i området mellem Klippinge og Hårlev, og et kig på KRAKs luftfoto viser, at bækken på en delstrækning slynger sig fint gennem landskabet, mens den længere opstrøms er tydelig reguleret.

Måske landets højeste tæthed
Den slyngede strækning ligger på et areal, der tilhører gårdejer og forfatter Kjeld Hansen, og han fik data fra undersøgelsen, efter biologen havde elfisket i bækken.

– Ved den sidste bestandsundersøgelse for 10 år siden fik vi det næstbedste resultat i hele landet kun overgået af et vandløb på Fyn, men denne gang tror jeg, vi indtager førstepladsen, fortæller en glad Kjeld Hansen.

Undersøgelsen blev foretaget på den nederste del af den genslyngede strækning på hans ejendom, og resultatet blev imponerende 520 ½-års ørreder pr. 100 m2 vandløb. Det var en fin fremgang fra sidste undersøgelse for 10 år siden, hvor der blev fundet 340 pr. 100 m2 vandløb.

Storkebækken1 Der er plantet træer langs Storkebækken. Foto: Kjeld Hansen

Tre vigtige indsatser
Kjeld Hansen fortæller, at det gode resultat ikke mindst skyldes tre indsatser, som er blevet gennemført på ejendommen.

– Tilbage i 2004 fik vi gennemført en genslyngning af 880 meter af bækken. Det skete på initiativ af det daværende amt, og ved samme lejlighed blev der etableret 28 gydebanker, fortæller Kjeld Hansen og fortsætter:

– Vi fik også et nyt vandløbsregulativ, og i tæt samarbejde med en naturglad medarbejder fra HedeDanmark har vi fået en praksis for skånsom vedligeholdelse, hvor der kun skæres en strømrende på 50 cm, og ellers får grøden lov til at stå, så der er skjul til fiskene.

Den sidste indsats handler om selve landbrugsdriften på ejendommen.

– Vi overgik til økologisk drift i 2001, og siden er der intet giftigt kommet ud af vores dræn. Undersøgelser viser nemlig, at helt op til 40% af vandløbsinsekterne kan blive slået ihjel i forbindelse med kraftige regnskyl, hvor sprøjtegifte skylles ud i vandløbene. Desuden har vi bræmmer på mindst 10 meters bredde langs bækken, hvor vi har får på græs, fortæller Kjeld Hansen.

Gårdejer, journalist og forfatter
Udover at drive landbruget på Sydsjælland er Kjeld Hansen journalist og forfatter, og han er en ivrig debattør på miljø- og landbrugsområdet. Han har blandt andet udgivet bøgerne ”Det tabte land” og ”Det store svigt”, hvor han sætter kritiske øjne på den måde, hvor på vi har behandlet den danske natur.


Læs mere på Kjeld Hansens hjemmeside.

Flere nye tiltag
Ud over de tre indsatser er der blevet plantet skyggegivende træer langs Storkebækken, og Stevns Kommune fandt penge til udlægning af sten for et par år siden.

Stenene er udlagt på den del af bækken, der ikke blev genslynget i første omgang, men de er udlagt på en måde, der vil få bækken til selv at danne et snoet forløb i løbet af nogle år.

Håber det vil inspirere andre
Kjeld Hansen fortæller, at han er rigtig godt tilfreds med den udvikling, der er sket med Storkebækken, og han håber, at mange andre lodsejere rundt i landet vil lade sig inspirere til lignende tiltag.

– Jeg håber virkelig, at vi får 1000 pletter på Danmarkskortet, hvor ørrederne og den øvrige vandløbsnatur trives lige så godt som her i Storkebækken, siger han og afslutter:

– Jeg bidrager gerne med hjælp, hvis nogen vil i gang med lignende projekter, så tag bare kontakt til mig. Mine kontaktoplysninger står på min hjemmeside.