DSF: Nej til 5 havbrug i As Vig

Der Arbejdes Pa Hjarnoe Havbrug Foto Kkfe

Står det til de to havbrugsvirksomheder Snaptun Fisk Export A/S og Pedersen Line skal der fremover produceres regnbueørreder i 5 havbrug i As Vig. Danmarks Sportsfiskerforbund mener, at der ikke er plads til havbrugene og deres forurening, da farvandet ikke er i god økologisk tilstand.

_0007_DSCF8901.jpg

Lars Brinch Thygesen

Natur- og miljøkonsulent

Siden 2004 har de fem havbrug Borre I, Borre II, As Vig, Hundshage og Hjarnø produceret fisk uden en gyldig placeringstilladelse. Det har både Miljøstyrelsen og senest Miljø- og Fødevareklagenævnet slået fast.

Samtidig står det klart, at de fire havbrug, der ligger i og ved Horsens Fjord, ikke kan få fornyet deres placeringstilladelser, da de påvirker det nærliggende habitatområde negativt.

- Selvom det er 19 år for sent, er vi tilfredse med, at det nu endelig er blevet bekræftet, at havbrugenes placeringstilladelser er ugyldige og forældede. Og det er positivt, at Miljø- og Fødevareklagenævnet og Miljøstyrelsen også er kommet frem til den konklusion, at der ikke længere kan være plads til de fire havbrug i og omkring Horsens Fjord, hvor de ligger tæt op ad et Natura 2000-område, siger Lars Brinch Thygesen, natur- og miljøkonsulent i Danmarks Sportsfiskerforbund.

BESKYT HAVET

 

Danmarks Sportsfiskerforbund arbejder for en bedre beskyttelse af havmiljøet og vores fiskebestande.

 

Havet lider særligt under forurening af næringsstoffer og miljøfremmede stoffer, og fiskebestandene er hårdt pressede af et for intensivt fiskeri med blandt andet bundtrawl.

 

BLIV MEDLEM OG STØT OS I KAMPEN FOR ET RENERE HAV!

De to havbrugsvirksomheder, der ejer havbrugene, har nu i stedet ansøgt Miljøstyrelsen om at samle alle fem havbrug i As Vig. Ansøgningen ligger til behandling i Miljøstyrelsen, der er miljømyndighed på området.

- Det er en rigtig dårlig idé at samle havbrugene i As Vig. Havmiljøet har det i forvejen dårligt i det her område, og en flytning af de fire havbrug fra området ved mundingen af Horsens Fjord til As Vig, hvor der allerede ligger ét havbrug, vil kun medføre en yderligere forringelse med risiko for flere alger og øget iltsvind. Det kan vi ikke acceptere og det er også i direkte strid med målene i Vandrammedirektivet, forklarer Lars Brinch Thygesen.

Danmarks Sportsfiskerforbund følger derfor sagen tæt og agter at påklage sagen, hvis havbrugene skulle få tildelt placeringstilladelser i As Vig.

- Sagen ligger som sagt hos Miljøstyrelsen, der nu skal foretage en faglig vurdering af, om havbrugene kan opnå tilladelse til produktion af fisk i området. Skulle de få den tilladelse agter vi naturligvis at påklage sagen og få den vurderet ved Miljø- og Fødevareklagenævnet. Og min klare fornemmelse er, at vi vil få medhold i den sag, siger Lars Brinch Thygesen.

I aften, fredag d. 25. august kl. 20.00, demonstrerer lokale borgere og sommerhusejere på stranden i As Vig. Danmarks Sportsfiskerforbund deltager i demonstrationen. Lokale borgere har også startet en underskriftindsamling imod havbrug i As Vig – du kan læse mere og skrive under her.

Du kan desuden se og høre mere om sagen i TV2 Syd her.

Fisk