Nye gydestryg klar til vinterens gydning

Brede3 2 Ved de nye gydestryg er Brede Å gjort væsentligt bredere, så den virkelig lever op til sit navn. Resultatet er et lavvandet stryg med hurtig strøm og masser af sten og grus.

I Åkær Å i Kolding Å-systemet og i Brede Å er der netop blevet færdiggjort to store projekter med etablering af nye gydestryg, som nu blot venter på, at fiskene tager dem i brug ved vinterens gydning. Andre steder i landet er der også nye projekter på vej, og flere steder kan du give en hånd med.

Et større projekt med etablering af gydestryg og udlægning af skjulesten i Åkær Å, som er en af de to store forgreninger i Kolding Å-systemet, blev afsluttet den 8. september. Projektet udsprang egentlig af et helt andet projekt, som handlede om sikring af en baneskråning, men de lokale lystfiskere i Kolding Sportsfiskerforening så, at der var flere muligheder og tog affære.

Ved Brede Å har de store maskiner også været i gang i august, og resultat er to nye store gydestryg. Dermed færdiggøres et projekt, der blev indledt sidste år, hvor tre store gydestryg blev etableret. Det hele i samarbejde med Brede Å Lystfiskerforening.

Kolding1 De lokale lystfiskere så mulighederne, da Banedanmark skulle sikre baneskråningen ved Åkær Å.

Lystfiskerne så flere muligheder
Baggrunden for projektet ved Åkær Å var, at Banedanmark vurderede, at der var behov for at sikre baneskråningen, så åen ikke gnavede sig yderligere ind, og man ønskede derfor at lave en stenvold.

For at lave stenvolden skulle der blandt andet etableres adgangsveje til de store maskiner, og sammen med materialeudgifterne blev det et dyrt projekt. Men da projektet kom i høring, og de lokale vandplejefolk i Kolding Sportsfiskerforening blev opmærksomme på det, tænkte de, at der for relativt få penge kunne laves et fint gydestryg, når nu maskinerne alligevel var ved åen.

Fint samarbejde med kommune, Banedanmark og lodsejerne
Vandplejefolkene tog fat i kommunen og fik skitseret et projekt, som kom i høring. I et fint samarbejde med Banedanmark og de lokale lodsejere blev projektet gennemført, og den 8. september kunne det afsluttes. Resultatet blev et fint gydestryg på 400 m2 og udlægning af en masse skjulesten på strækningen. Projektet kom til at koste foreningen knap 10.000 kr., mens gruspuljen under fisketegnsmidlerne bidrog med 30.000 kr.

Du kan læse mere om projektet og se flere billeder og video her.

Stort projekt færdiggjort ved Brede Å
Sidste år blev tre kæmpestore gydestryg etableret i Brede Å, og nu er projektet blevet afrundet med etableringen af yderligere to store stryg.

Strygene er mellem 50 og 120 meter i længden, og bredden varierer mellem 13 og 20 meter. På strækningerne er åen gjort væsentligt bredere, så de nye stryg har fået en passende lav vandstand med hurtig strøm, gydegrus og masser af skjulesten.

Glæde i den lokale forening
Projektet ved Brede Å er blevet støttet økonomisk af Tønder Kommune, 15. juni Fonden og Markus Jepsen, samt med penge fra Fisketegnsmidlerne, og det er med stor tilfredshed, at de lokale vandplejefolk nu kan se på det færdige resultat.

– Efter fem års arbejde står vi nu med fem færdige gydestryg til glæde for naturen i åen i form af laks, ørred, lampretter, stalling og alle de andre fisk og insekter, fortæller Torben Hansen fra foreningen. Han fortsætter:

– Alle fem stryg er lidt forskellige, fordi vi har prøvet at arbejde med at finde det bedste design. Ved de to sidste stryg, som er lavet i år, har vi arbejdet med flere enkelte store sten, flere skjulesten og mindre stenbanker end på de tre stryg, vi lavede sidste år. Vi synes selv, processen har været lærerig, og at produktet er blevet super godt. Vi ved, at projektet har inspireret andre.

Flere projekter på vej
Grusbander og vandplejegrupper rundt i landet ligger heller ikke på den lade side. Flere projekter er på vej, og du har chancen for at give en hånd med.

I Århus-området huserer vandplejegruppen Vandstjernerne, der har planlagt udlægning af gydegrus i Giber Å den 2. oktober 2022. Læs mere her.

Den sjællandske grusbande har to projekter lige på trapperne:

Et projekt ved Græse Å ved Frederikssund var planlagt til den 17. september, men er nu flyttet til den 1. oktober.

Det andet projekt finder sted ved Vintersbølle Bæk på Sydsjælland den 24. september. Læs mere om projekterne her. 

Brede4
Ved Brede Å valgte man at lave færre, men meget større gydestryg, hvor åen gøres bred og lavvandet.