Ny landbrugsreform fastsætter 3-meter bræmmer ved søer, moser og åer

Tre Meter Bræmmer Aa Soe Nye regler om 3 meter bræmmer ved vandløb, søer og moser er godt nyt for både vandmiljø, biodiversitet og fiskebestandene. Foto: Andreas Findling-Rottem.

Med den nye landbrugsreform skal de nuværende to-meter bræmmer omkring søer og vandløb udvides med en meter fra 2023. Bræmmerne er både med til at sikre en mindre udvaskning af kvælstof til vandmiljøet, samt en mere rig natur i og omkring søer og vandløb.

_0007_DSCF8901.jpg

Lars Brinch Thygesen

Natur- og miljøkonsulent

Fra 1. januar 2023 skal landmænd minimum have tre meter bræmmer omkring sine søer, vandhuller og åer. Kravet kommer som en del af den nye EU-landbrugsreform (CAP).

- De kommende tre-meter bræmmer, hvor der hverken må pløjes eller dyrkes, vil få en positiv effekt på både vandmiljøet, naturen og fiskenes levevilkår i søer og åer. Vi har tidligere presset på for udvidede bræmmer, så det er godt at se, at naturen omkring vores fiskevande nu får mere plads, siger Lars Brinch Thygesen, natur- og miljøkonsulent i Danmarks Sportsfiskerforbund.

Manglende kontrol og tilsyn
Ifølge Lars Brinch Thygesen er der desværre allerede i dag flere eksempler på, at kontrollen og tilsynet med de nuværende to-meter bræmmer har været mangelfuld – og at reglerne dermed ikke bliver overholdt.

- Det er Landbrugsstyrelsen, der sidder med ansvaret for kontrol og håndhævelse af reglerne. Men styrelsen er helt afhængig af, at kommunerne fører tilsyn og hjælper med at indberette overtrædelser af reglerne. Og desværre håndterer kommunerne dette arbejde vidt forskelligt, hvilket resulterer i, at reglerne ikke bliver overholdt, siger Lars Brinch Thygesen.

- Vi vil derfor opfordre KL og Landbrugsstyrelsen om at styrke indsatsen og forbedre kommunikationen mellem kommuner og styrelse, så vi sikrer den fulde effekt af det gode tiltag med øgede bræmmer, slutter Lars Brinch Thygesen.

Støt os i kampen for en rigere natur med flere vilde fisk:

Forenings- medlem

  • Få adgang til foreningens fiskevand
  • Støt en lokal forening
  • Attraktive medlemsfordele
Se mere

Direkte medlem

  • Kurser og arrangementer
  • Magasinet Sportsfiskeren
  • Attraktive medlemsfordele
Bliv direkte medlem

Støt os i kampen

  • Bak op om vores arbejde for et bedre vandmiljø
  • Rent vand og flere vilde fisk
  • Støt med valgfrit beløb på minimum 100 kr.