Laksekvoter 2022: Nedgang eller stilstand i de fleste laksevandløb

Kvoter Foto: Christian Flinker.

Laksekvoterne for de otte store, vestjyske laksevandløb er nu fastlagt, og i år er kun et vandløb steget i kvote, mens de resterende vandløb har fået tildelt mindre eller samme kvoter sammenlignet med 2021. Find kvoterne for de otte vandløb her.

Lystfiskernes fiskepleje giver laksekvoter
For at lystfiskersammenslutninger kan få tildelt laksekvoter, indgår det som en forudsætning i det gældende regelsæt og vilkår, at de deltager aktivt i den lokale fiskepleje, dvs. restaureringsprojekter, der er rettet mod at forbedre de naturlige laksebestande.

Fiskepleje for laksebestandene, herunder udsætninger, forvaltning og restaureringsprojekter, har været helt afgørende for at bestandene har nået den fremgang og det niveau, der ses i dag. Der er fortsat støtteudsætninger i fleste laksevandløb, men mængderne bliver løbende reduceret.

I Storå- og dele af Ribe Å-systemet er man nået så langt med selvreproduktionen, at udsætninger af laks har kunnet indstilles.

Varme vandløb
I de sidste fire år har vandtemperaturen været høj i flere af laksevandløbene i sommerperioden, og derfor blev der meldt stop for fiskeri i flere af dem af hensyn til fiskene.

Hold dig derfor orienteret på de lokale sammenslutningers hjemmeside, når vandtemperaturen nærmere sig de 18 grader.

Læs DTU Aquas anbefalinger for fiskeri efter laks når vandtemperaturen er 18 grader eller mere.

Laksen er fredet i de større vestjyske vandløb, men Fiskeristyrelsen kan give tilladelse til, at der på baggrund af biologisk rådgivning må hjemtages en mindre del af årets lakseopgang.

For de otte vestjyske vandløb Storå, Skjern Å, Varde Å, Sneum Å, Ribe Å, Kongeå, Brede Å og Vidå udarbejder DTU Aqua hvert år den biologiske rådgivning, der er grundlaget for de laksekvoter, som Fiskeristyrelsen fastsætter.

I år får Storå, Skjern Å og Varde Å tildelt en lavere kvote end 2021, mens Sneum Å, Konge Å, Vidå og Ribe Å får tildelt samme kvote som sidste år. Brede Å får som det eneste vandløb en lidt større kvote.

Den generelle nedgang og stilstand i kvoterne skyldes blandt andet, at de samlede fangster af laks i 2021 er på et lavere niveau end de foregående 4 år. I flere vandløb er der tale om en stagnation eller et fald i fangsterne i de sidste tre år.

Find kvoterne og den biologiske baggrund for hvert vandløb nedenfor:Se laksekvoten for Storå 2022

Se laksekvoten for Skjern Å 2022

Se laksekvoten for Varde Å 2022

Se laksekvoten for Sneum Å 2022

Se laksekvoten for Ribe Å 2022

Se laksekvoten for Kongeå 2022

Se laksekvoten for Brede Å 2022

Se laksekvoten for Vidå 2022

Ny længdegrænse i 2022
Når kvoter for laks i vestjyske vandløb fastsættes, skelner man mellem grilse (mindre laks) og storlaks baseret på laksens længde.

Baseret på den nye og mere præcise viden om længdefordelingen af grilse og storlaks bliver kvotegrænsen ændret til 73 cm fra og med 2022-fiskesæsonen.

Læs mere om baggrunden for den nye længdegrænse for laks.